Obama-nej till legalt knark

CARTAGENA President Barack Obama är öppen för en debatt om narkotikalagar, men tror att en legalisering skulle skapa än större problem. Var hans budskap när Latinamerikanska ledare möttes i helgen i Colombia.

Värden för toppmötet i karibiska hamnstaden Cartagena, president Juan Manuel Santos, hade lyckats få upp drogfrågan på agendan.

Latinamerikanska ledare oroas över ett ökat våld i spåren av knarkhandel och smuggling via Centralamerika till USA, bara i Mexiko har cirka 50 000 människor dödats sedan slutet av 2006. Flera talar om att “kriget mot narkotika“ har misslyckats och att man måste hitta alternativ.

Santos ville att man skulle diskutera om nuvarande lagar “gör mer skada än nytta“ och att västhemisfären måste analysera olika optioner att bekämpa droghandeln. Andra ledare har tydligare talat om att en avkriminalisering är nödvändig av vissa preparat för att slå undan marknaden för ligorna.

Guatemalas nya president Otto Pérez Molina hade inför toppmötet föreslagit “en reglerad legalisering“, att exempelvis cannabis och kokain ska säljas på liknande sätt som tobak och alkohol.

Men Obama svarade att “legalisering är inte svaret“ på problemen.
– Min personliga åsikt är att en legalisering av droger inte är rätt väg att gå. Men jag instämmer i att vi måste basera oss på vetenskapliga fakta och jag är öppen för en debatt, sade han enligt Dagens Nyheter.

Han underströk i sitt tal att för invånarnas hälsa och säkerhet i hela regionen så “tänker USA inte gå i denna riktning“ (legalisering). Utan länderna måste fokusera på ömsesidigt ansvar mot knarkvåldet och öka resurserna för att minska strömmen av droger och vapen i området.
Obama utlovade öka USA:s satsning på regional säkerhet till över 130 miljoner dollar i år.

Toppmötet Summit of the Americas samlade ett 30-tal ledare från Latinamerika. Men även om det var anmärkningsvärt att legaliseringsfrågan kom upp på mötet, så överskuggades det av andra ämnen.

En stor skandal är att elva Secret Service-agenter skickades hem från Colombia före mötet på oklara grunder, men det ryktas om att de anlitat prostituerade.

Kuba blev ett hett ämne. De flesta latinamerikanska ledare anser att isoleringen av det kommunistiska Kuba bör brytas och måste få delta på toppmötena framöver. Endast USA och Kanada försvarar dagens uteslutning.

Obama ville ge intryck av att stärka utbytet med Latinamerika, men hans tidigare “rockstjärne-status“ vid förra mötet har sjunkit. USA har förlorat inflytande i regionen, bland annat på ekonomiområdet, samtidigt som Kina ökat sina investeringar där. Han måste samtidigt väga in presidentvalet i höst och konservativa tongångar på hemmaplan.

Toppmötet kunde inte enas om en gemensam slutdeklaration, men USA–Colombia slöt ett frihandelsavtal som träder i kraft i maj, rapporterar Reuters.

Etiketter:

Annonser