Nationellt register över huliganer

STOCKHOLM Ett nationellt register över avstängda idrottshuliganer och de ska inte få komma närmare än 150-300 meter från sportarenor. Det föreslår utredaren Björn Eriksson i ett delbetänkande.

För att komma till rätta med det uppmärksammade supportervåldet vill Björn Eriksson inrätta ett nationellt register över våldsverkare och att de inte får komma in på fotbolls- och hockeyarenor.

Tillträdesförbudet ska kunna förlängas upp till tre år och gälla upp till 300 meter från arenorna. Han anser inte heller att det är rimligt att idrottsföreningar som drivs i bolagsform ska stå för kostnader för polisbevakningen, utan att allmänna medel ska täcka det om bolaget ägs av en ideell förening.

Björn Eriksson överlämnade delbetänkandet “Mindre våld för pengarna“ (pdf-fil, 340 sidor) i onsdags. Han utvecklar även sina 30-tal förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Han nämner ingenting där om alkoholens roll i bråken. Däremot i rapporten om att nykterhets- och narkotikakontroller vid insläpp och utskänkning av alkohol har skärpts och att elitserien numer tillämpar “ansvarsfull servering“.

Han anser att idrottsrörelsen – som i statstöd får cirka 1,7 miljarder kronor årligen – själv bär ett stort ansvar att bekämpa våldet kring arenorna.
“Lika lite som rasister ska tillåtas lägga beslag på symboler som vår svenska flagga ska individer som nyttjar idrott för brottsliga aktiviteter tillåtas erövra begreppet supporter! Här har idrottsrörelsen ett stort ansvar“, skriver Eriksson i artikeln.

Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding, blev regeringens nationella samordnare mot huliganism efter Per Unckels bortgång ifjol. Hans slutbetänkande ska lämnas i mars 2013.

• Representanter för AIK och Djurgården säger till SvD att de välkomnar förslaget att staten bör stå för polisens bevakningskostnader av matcher för såväl idrottsföreningar som drivs som aktiebolag som föreningar.

Etiketter:

Annonser