Uppsala sprider kunskap om beroende

UPPSALA Det går för långsamt att få ANDT-strategin på plats. Och politiker är rädda att ta upp missbruksfrågor. Därför behövs forum för kunskapsspridning om drogberoende och samverkan mellan forskare och praktiker. Något som har startats i Uppsala.

Samverkansprojektet kallas U-fold, Forum för forskning om läkemedels och drogberoende.

Initiativtagaren är Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, som tidigare var forskningsansvarig på Mobilisering mot narkotika.
– Jag har ganska bra överblick över området och många kontakter och fick stöd av Uppsala universitet att starta nätverket. Nu har vi kommit en bra bit på väg, berättar Fred Nyberg för Drugnews.

I onsdags arrangerades en stor konferens i Uppsala universitets aula sex månader efter starten med U-fold. Många engagerade samtal mellan forskare, praktiker, ideella sektorn och brukarorganisationer.

Medverkande berättade om allt från hur narkotika korrumperar länder, gynnar terrorism och organiserad brottslighet till regionala drogsituationen och hur sociala investeringar leder till stora samhällsvinster, vilket politiker behöver få veta. En forskare inom psykiatrin visade en studie hur alkohol och psykisk ohälsa ofta hänger ihop, men även att korta insatser och samtal lett till att var tredje minskade sitt drickande.

En namnkunnig panel diskuterade hur strategin för att minska alkohol, narkotika, doping och tobaksproblem snabbare ska kunna implementeras och prevention förbättras så att man inte alltid ligger steget efter och “måste släcka bränder“. Politiska nivån fick sig en känga – vare sig narkotikadöden eller det omfattande riskbruket av alkohol i landet är heta frågor i riksdagen. Kanske för att politiker också dricker eller är rädda för att stöta sig med andra, resonerade några.

Professor Fred Nyberg ser U-fold som en regional fortsättning på Mobilisering mot narkotika – fast med fler droger i fokus – eller en variant av amerikanska forskningscentret NIDA. Behovet av kunskapscenter i missbruksfrågor är något som Gerhard Larsson lyft fram i sin missbruksutredning.

– Mitt mål är tydligt: U-fold ska bli ett föredöme och spela en aktiv roll inom svensk och internationell beroendehantering. Och minska avståndet mellan forskning, prevention och behandling. När vi kommer närmre varandra så kan kunskap från forskningen snabbare nå ut och vi forskare få tillbaka kunskap från praktikerna, säger Fred Nyberg.

Flera aktörer har anslutit sig till nätverket U-fold redan – exempelvis Uppsala kommun, Svenska kyrkan och Stadsmissionen, Läkemedelsverket, landstinget, Nationellt centrum för kvinnofrid, polisen, idrottsförbundet, IOGT-NTO, Akademiska sjukhuset och Universitetet med en rad forskare.
– Det här med drogberoende är ett brett forskningsfält som spänner från medicin och farmakologi till juridik, sociologi och teologi, berättar Fred Nyberg.

Nu planeras fler möten med bland annat nya forskningsrön om prevention, behandling och nätdroger och hur liberala cannabisattityder kan mötas med information och riktade insatser.

Etiketter:

Annonser