Provköp föreslås åter vid tillsyn

STOCKHOLM Kommunerna bör i tillsynen av handeln få använda unga testköpare för att se hur åldersgränser vid köp av folköl, tobak och receptfria läkemedel sköts. Det föreslår en utredning som vill se lagändringar.

Den så kallade provköpsutredningen lämnades i tisdags till regeringen. Den föreslår att alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkmedel justeras så att tillsynsmyndigheter får göra kontrollköp.

– Det är mycket välkommet att vi nu fått detta arbete gjort. Tillsynsmyndigheten behöver verktyg för att kunna fullgöra sin tillsyn av att 18-årsgränsen upprätthålls vid inköp av tobak och folköl samt av icke receptbelagda läkemedel, säger Maria Larsson, barn- och äldreminister, som tog emot förslaget.

– Det får aldrig vara ok att sälja alkohol eller tobak till minderåriga, det finns många bra anledningar till varför det är 18-årsgräns på att dricka alkohol. Vi hoppas att kommunerna kommer igång med provköpen så snart som möjligt, säger Elin Ramfalk, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, i en kommentar.

Tidigare kunde kommuner låta unga köpare kontrollera hur åldersgränser sköttes i butiker. Men efter att Justitieombudsmannen i ett ärende 2009 stämplat det som provokation och “dold myndighetsutövning“, så har kommuner dragit ner på tillsynen av butiker.

Socialdepartementet tillsatte därför en arbetsgrupp för att lösa frågan. Utredningen föreslår att provköpen kallas för kontrollköp och att de som skickas ut ska ha fyllt 18 år, men kan se ut att vara yngre.

Arbetsgruppen har kartlagt hur provköp har använts och ventilerat erfarenheter med såväl myndigheter som handeln.
– Det finns en ganska samstämmig bild av att det finns brister i vilka möjligheter tillsynsmyndigheterna har att utöva en aktiv tillsyn av de här åldersgränserna. Därför behöver man ge dem ytterligare ett verktyg, säger gruppens ordförande Göran Lundahl till Dagens Apotek.

Han hoppas att metoden kan leda till en dialog med butikerna om ålderskontroll. Och att man efter ett provköp om den unge fått köpa direkt informerar handlaren om det.

Handlare som säljer folköl, tobak eller receptfria läkemedel till personer under 18 år bryter mot reglerna och kan dömas. Däremot inte om man missat att begära legitimation och sålt till den som är lite äldre, exempelvis vid kontrollköp.

• Utredningen ska nu ut på remiss innan en proposition läggs till riksdagen i höst. Lagändringarna föreslås kunna gälla från 1 juli 2013.

Etiketter:

Annonser