Kan en polismyndighet lösa fler brott?

STOCKHOLM Slå ihop dagens 21 länspolismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium till en sammanhållande myndighet som blir landets största. Det föreslår en parlamentarisk kommitté.

Kommitténs betänkande, “En sammanhållen svensk polis“ (pdf-fil, 386 sidor) lämnades över till justitieminister Beatrice Ask i fredags.
Det kan bli en av de största organisationsförändringar för polisen efter förstatligandet på 1960-talet.

Enligt förslaget ska dagens många myndigheter runt landet ska istället styras av ett huvudkontor och en rikspolischef som regeringen utser. Polismyndigheten – som den föreslås heta – ska vara geografisk indelad i regioner, men kommittén har inte föreslagit vilka. Samarbete med kommunerna blir mer uttalad skyldighet för att öka säkerhet och minska brott.

Tanken är att en polisorganisation ska bli mer lättstyrd och flexibel än idag och effektivare arbetssätt spridas. Rikskrim ska få en tydligare nationell operativ roll och kunna flytta specialutbildad personal efter behov. Och medborgerlig insyn och kontroll ska skötas genom insynsråd och regionpolisråd.

Säkerhetspolisen ska lyftas ut och bli en fristående myndighet, enligt förslaget.

Polisen har senare tid fått mycket kritik för dålig effektivitet, bland annat för att man inte klarar upp tillräckligt många brott och att skillnaderna varit stora mellan länspolismyndigheterna. År 2010 kunde Stockholmspolisen bara lösa 15 procent av alla anmälda brottsanmälningar och Skåne 17 procent. Medan polisen i Värmland och Gävleborg låg i topp med 23 respektive 24 procent uppklarade brott. I enskilda brottstyper är skillnaderna ännu större.

Tidigare ställdes förhoppningen till att satsa på fler poliser, nu finns över 20 000 poliser, men effektiviteten har inte ökat. Frågan är då om en ny polisorganisation kan bli effektivare och lösa fler brott?

– Skapa förutsättningar kanske. Men jag kan inte garantera en bättre effektivare polis med förslagen, svarade Nils Öberg – för övrigt ny generaldirektör för Kriminalvården – som lett kommittén vid en presskonferens.

Kommittén, som består av representanter för alla riksdagspartier, har besökt många poliser i landet. Öberg sade att man mött mycket “frustration“ i leden och att polisen nu är en “förändringsmogen organisation“.
Enligt förslaget ska sammanslagningen till en polismyndighet göras senast till 2015. Kommittén går nu vidare och utreder säkerhetspolisen och hur fristående tillsynsorgan för polisen och kriminalvården ska kunna bildas.

Det finns brett politiskt stöd för att förändra och centralisera polisen vilket även kriminologer hävdat. Men det kan samtidigt finnas alltför stora förväntningar på en omorganisation.

– Det viktiga är att den här reformen, som förmodligen behövs, inte gör att allt annat nödvändigt förändringsarbete inom polisen upphör. För man kan inte förvänta sig att den här reformen i sig kommer att råda bot på de mycket allvarliga problem som polisen har i dag, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, till SVT.

Han menar att det behövs bättre uppföljning och utvärdering och större öppenhet för kritik och att kunna ta till sig de goda idéer som forskning och beprövad erfarenhet.

• Häromdagen lade två forskare (Stefan Holgersson och Johannes Knutsson) fram en studie som visar att uniformerade poliser tillbringar två tredjedelar av sin tid på stationen och i bilen, men bara en procent till fotpatrullering. Då Rikspolisstyrelsen avstått från att ge ut rapporten, så ska den nu istället ges ut av norska polisen.

Tema: Polisen

Ny Polis

Kan en ny organisation leda till effektivare polis som klarar upp fler brott?
Sedan 2015 finns en nationell polisorganisation, istället för 21 länsvisa delvis självstyrande polismyndigheter. Rikspolischef är sedan 2018 Anders Thornberg. Regeringen har utlovat att öka antalet poliser med cirka 10 000 till 2024.
Säkerhetspolisen är numer egen myndighet. Klas Friberg har varit chef där sedan 2018, avgår i förtid hösten 2021.

Läs mer

Etiketter:

Annonser