Gävle-kommission mot narkotika

GÄVLE Rekordmånga skolungdomar har prövat droger i Gävle och narkotikarelaterade dödsfall ökar. Nu har en särskild narkotikakommission bildats i kommunen för att utveckla och samordna insatser.

Enkäter på gymnasiets andra årskurs visar att andelen som prövat illegala droger har ökat från 16 procent 1998 till 28,5 procent 2010 bland pojkarna och från nio till 16 procent bland flickorna.

– Det är höga siffror och speglar en oroväckande utveckling med ökad tillgänglighet av narkotika – främst hasch och amfetamin – och drogliberala attityder bland unga som vi måste bryta, säger Johnny Gustafsson, drogsamordnare i Gävle, till Drugnews.

Dessutom har antalet grava missbrukare snabbt ökat och fler dör i överdoser, 2010 avled 14 personer i länet. Socialnämnden i Gävle har därför beslutat att mer prioritera narkotikafrågan och tillsatt en särskild narkotikakommission.

Den består av kommunpolitiker, representanter från socialtjänsten, polisen och landstinget. Avsikten är att fram till nästa vår ta fram ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bryta utvecklingen.

– Vi ska samordna krafterna, ta hjälp av frivilligorganisationerna och ta ytterligare steg mot visionen om ett narkotikafritt Gävle. Redan har socialtjänsten och polisen ökat resurser och bemanning och stärkt upp insatserna, säger Johnny Gustafsson.

Polisens gatulangningsgrupp har återuppstått och kommunen har anställt sex personer ytterligare för att arbeta drogförebyggande, både fältassistenter och två personer som arbetar med projektet Drogfri skola. De arbetar riktat mot skolpersonal och föräldrar om gemensam syn, enligt Örebromodellen, men gör även misstankebaserade drogtester.

Gävle kommun har sökt stöd från Folkhälsoinstitutet för narkotikakommissionens arbete. 2013 ska den omvandlas till en styrgrupp för att genomföra handlingsplanen med åtgärder från prevention till bättre vård för missbrukare.

Etiketter:

Annonser