Nikotin inkörsport till droger

BETHESDA Tobak kan vara en inkörsport till andra droger. Det visar en unik amerikansk studie på möss som visar hur nikotin påverkar gener i hjärnan och gör dem mer sårbara för kokain.

Den banbrytande forskningen visar hur tobaksprodukter sannolikt kan öka en persons sårbarhet för framtida missbruk av, i det här fallet, kokain och kanske även andra droger.

Den gamla “gateway-modellen“ är mer baserad på epidemiologiska iakttagelser där personer har berättat att om användning av cigaretter och alkohol innan de började med cannabis och annan narkotika. Modellen har diskuterats länge, men fram till nu har ingen studie kunnat visa på en biologisk mekanism i hjärnan som faktiskt belägger att nikotin kan öka sårbarhet för andra droger.

För att studera effekterna bättre så utvecklade forskare på Columbia University i New York en djurmodell där möss exponerades för nikotin som blandats i vatten. Efter att ha druckit visade mössen en ökad mottaglighet för kokain jämfört med andra möss som inte intagit den preparerade vätskan. Särskilt i synapsers plasticitet i striatum, en region i hjärnan känslig för beroenderelaterad belöning.

Mottagligheten tros bero på en tidigare inte känd nikotinpåverkan på gener. Nikotinet ändrar strukturen i DNA-molekyler och programmerar om uttrycksmönstren i specifika gener. Detta märktes särskilt på en gen (FosB-genen), som är förknippad med missbruk.

Nikotinet gjorde alltså mössen blev mer mottagliga för kokain.
Fynden visar att nikotin kan ha en liknande påverkan på människor och mössresultaten ger forskare möjlighet att studera en ny mekanism ur ett biologiskt perspektiv.

– Nu när vi har mössmodellen, kan vi ta reda på om fyndet är gemensamt för samtliga droger eller om varje enskild drog påverkas av en särskild biologisk mekanism, säger författaren av studien, Eric Kandel, vid Columbia University Medical Center, i en kommentar.

Om forskarnas rön på möss också gäller människor så skulle minskad rökning bland unga förväntas leda till minskat kokainberoende. I studien understryks därför behov av en mer effektiv information om nikotins farlighet, inte bara för hälsan, utan också som risk för ingång till andra droger.

– Det är skönt att få bekräftat vad vi sagt under många år, att nikotin är en inkörsport till andra droger. Det kan vi använda oss av vid föreläsningar och information till ungdomarna och våra kampanjer mot tobak, säger Slim Liden, förbundssekreterare vid Smart, till Drugnews.

• En svensk studie med råttförsök har tidigare funnit samband mellan exponering för cannabis i unga år och senare heroinmissbruk.

• Fotnot: Amerikanska studien “Molecular Mechanism for a Gateway Drug: Epigenetic Changes Initiated by Nicotine Prime Gene Expression by Cocaine“ har publicerats i tidskriften Science Translational Medicine och fått stöd av National Institutes of Health (NIH) och National Institute on Drug Abuse (NIDA).

Etiketter:

Annonser