Flera döda av fentanylplåster

HALMSTAD Ifjol avled sex personer i Halland och i januari ytterligare två efter missbruk av smärtstillande opiatläkemedel – såsom plåster med Fentanyl. Nu visar sig läkare i länet förskriva mer “knarkplåster“ än övriga landet.

Dödsfallen ifjol och i januari i år kan knytas till att bland annat smärtstillande plåster, med det mycket starka medlet Fentanyl, rökts i missbrukssyfte. Enligt polisen har de flesta av de som avlidit tidigare narkotikaproblem.

Polisen har även larmat om att läkemedlet Oxynorm används i ungdomskretsar, bland annat i Laholm. Man ska därför träffa myndigheter under vår för att diskutera hur narkotikaklassade läkemedel skrivs ut, rapporterar Sveriges Radio Halland.

En genomgång av läkemedelsförskrivningen visar redan att läkare i Halland skriver ut mycket mer Fentanyl och Oxikodon-varianter, jämfört med övriga landet. En månad i somras skrev ut 66 procent fler doser Fentanyl och 50 procent fler doser Oxikodon i Halland jämfört med riksgenomsnittet.

– Ju större volymer, oavsett vad det handlar om, desto större risk att något av det hamnar på villovägar, säger Magnus Bengtsson, informationsapotekare på läkemedelskommittén i Halland, till SR Halland.

Han tror ändå att för hela gruppen smärtstillande läkemedel av opiater, så ligger förskrivningen i Halland som övriga landet. Men nu ska statistik för hela utskrivningen i regionen tas fram för att få ett grepp över situationen.

Även i Sörmland har några fall upptäckts med personer som rökt fentanylplåster och tvingats söka vård, rappporterar Folket.

• Fotnot: Läkemedelsverket är medveten om att Fentanyl kan ge allvarliga biverkningar och har missbrukspotential. Särskilt för patienter som tidigare varit drogberoende. Felaktig användning “kan leda till överdos och/eller död“. En rapport tar även upp att fentanylplåster tuggats och använts i dekokter.

Etiketter:

Annonser