Framgång mot alkoholreklam i tv

STOCKHOLM IOGT-NTO:s anmälan mot ett antal TV-kanaler som sänder alkoholreklam via Storbritannien till svenska tittare går vidare. Det har Granskningsnämnden för radio och tv beslutat, vilket är en delframgång för nykterhetsrörelsen.

Det var i förra våren som IOGT-NTO anmälde 32 tv-kanaler, annonsörer och andra till Granskningsnämnden och Konsumentombudsmannen för att få prövat om företag som medverkar till att sänder och producerat produktplacering och reklam av alkohol kan fällas.

Granskningsnämnden finner i ett beslut i måndags att TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 har brittisk jurisdiktion och kommer att kontrollera sändningarna för att se om överträdelser mot svenska förbudet om alkoholreklam i tv pågår.
– Vi har funnit anledning att granska detta vidare, men ännu inte tagit ställning till om överträdelse skett, såsom anmälaren påstår, säger generaldirektör Magnus Larsson på Myndigheten för radio och tv till Drugnews.

Däremot avskriver nämnden ärendet för övriga företag, såsom mediabyråer, annonsörer och musiker medverkat i produktion av reklamen eftersom de inte ansvarar för sändningarna.

Nu har TV-bolagen tid till 1 februari att svara vad de anser om IOGT-NTO:s anklagelse om regelbrott och om var de anser sig ha huvudsäte.

EU:s nya AV-direktiv ger numer möjlighet för ett land att vända sig till ett annat sändarland om tv-bolag bryter mot mottagarlandets regler.

Direktivet är minimiregler – eller golv – där alkoholreklam är tillåtet om att den inte får riktas till unga, inte påstås att drycken medför social eller sexuell framgång eller ha terapeutisk verkan. Men ett medlemsland får ha striktare regler, såsom Sverige som förbjuder tv-reklam för alkohol, och då bör mottagarlandets regler gälla.

– Det är första gången ett sådan samarbetsförfarande på området i så fall prövas, vilket möjligen kan göra att det tar längre tid, säger Magnus Larsson.

Det blir troligen via brittiska myndigheten Ofcom som Granskningsnämnden kan gå för att uppmana programföretagen att följa svensk lag.

• Vilka sanktionsmöjligheter finns?
– Teoretiskt om inte uppmaningen från brittiska myndigheten hörsammas ger direktivet möjlighet för oss att vidta åtgärder direkt mot programföretag om de har etablerat sig där i syfte att kringgå strängare bestämmelser i Sverige.
– Vi kan besluta om särskild avgift på upp till fem miljoner kronor per företag i så fall, men först ska EU-kommissionen underrättas och fastställa att åtgärderna är förenliga med unionsrätten, säger Magnus Larsson.

För de som länge kritiserat alkoholreklamsändningar i tv-kanaler via London till Sverige väcker Granskningsnämndens beslut hopp. Det är definitivt en framgång att nämnden nu går vidare med ärendet, uppger pressekreterare Johnny Foglander på IOGT-NTO.

Etiketter:

Annonser