Ökat alkoholtryck på Afrikas kvinnor

OSLO Över 80 procent av kvinnor i Afrika är nykterister. Men alkoholtrycket ökar och det finns behov av utforma strategier för att möta det. Det menar några norska forskare som studerat dryckesmönster i 20 afrikanska länder.

Forskarna vid Oslo Universitet har använt sig av data från WHO hälsoenkät, över 40 700 kvinnor ingick i studien.

Även om merparten av kvinnorna (81 procent) aldrig druckit alkohol, så var skillnaderna stora mellan de undersökte länderna.

I Botswana hade 30 procent av kvinnorna druckit senaste året och i Namibia nästan varannan (47 proc.) medan i länder som Mali, Mauretanien, Marocko, Senegal, Tunisien och Komorerna färre än fem procent smakat alkohol någon gång i livet.

Kvinnor i norra Afrika var i högre grad nykterister än sina systrar i södra världsdelen. I Sydafrika föds många barn med alkoholskador (Fas) tillföljd av att mödrar druckit under graviditeten.

WHO har pekat på att alkohol är en hälsorisk för kvinnor och ett utvecklingshinder för fattiga länder. Studier visar även att alkohol är en riskfaktor för smittspridning av exempelvis hiv, bland annat i Uganda och Sydafrika.

Med högre inkomster följer även ökad alkoholkonsumtion bland kvinnor i Afrika, särskilt bland de som är ensamstående och har egen förvärvsinkomst. Denna växande medelklass utgör en framtida marknad för alkoholindustrin som i flera länder etablerar sig.

Författarna till studien uttrycker oro för att flera länder i Afrika saknar en bred fungerande alkoholpolitik, samtidigt som industrin ofta erbjuder färdigskrivna förslag till lagar – med få regleringar.

Forskarna hoppas att rapporten kan bidra till att öka kunskap om dryckesmönster i Afrika, men understryker att det behövs mer studier och att länderna beslutar om och tillämpar lagar som ställer folkhälsan i centrum.

• Fotnot: Studien “Alcohol abstinence and drinking among African women: data from World Health Surveys“ publicerades tidigare i år i BMC Public Health.

Etiketter:

Annonser