Brå: unga vuxna mest utsatta för brott

STOCKHOLM Färre personer uppger att de utsatta för brott jämfört med för fem år sedan. Däremot är utsatthet för våldsbrott oförändrad. Unga i åldrarna 20-24 år är mest drabbade, enligt en trygghetsundersökning.

Det visar en delrapport från Brottsförebyggande rådet där drygt 14 000 personer mellan 16-79 år tillfrågats per telefon.

Stölder ur fordon och trakasserier har minskat mest, medan misshandel har legat på 2,4 procent senaste tre åren. Totalt hade andelen personer som uppger att de utsatts för brott minskat från 26 procent år 2005 till 23 procent 2010. En procent av befolkningen drabbas av hälften av alla händelser, enligt studien.

Brott mot enskild person (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, trakasserier eller bedrägeri) drabbar unga vuxna mest. Av dem uppger 22 procent att de utsatts, jämfört med 11 procent i övriga befolkningen.

Misshandel är vanligast bland unga män (8 procent) och utsatthet för hot vanligast bland unga kvinnor (7 procent).

Över hälften av de brottsutsatta uppger att de inte polisanmäler. Sexbrott och trakasserier anmäls mer sällan än till exempel inbrott och stölder.

Ålder är en avgörande faktor, unga drabbas mer. Men även storstadsbor och personer med utländsk bakgrund riskerar mer utsättas för brott, enligt forskarna.

• Fotnot: • Nationella trygghetsundersökningen, Brå, (pdf-fil 54 sidor).

Etiketter:

Annonser