Kvinnor skadas snabbare av alkohol

GÖTEBORG Hög alkoholkonsumtion leder till hjärnskador tidigare hos kvinnor än hos män. Redan efter fyra års drickande har serotoninsystemets funktion hos kvinnor halverats, visar en forskningsstudie vid Göteborgs universitet.

Hos män märks motsvarande skada först efter tolv år. Serotonin reglerar bland annat impulskontroll och sinnesstämning.

– Kvinnor är biologiskt mer känsliga för alkohol, det är känt sedan tidigare. Vi har funnit att det serotonerga systemet i hjärnan är mest sårbart och att det skadas betydligt snabbare hos kvinnor vid problematiskt drickande, säger Kristina Berglund i forskargruppen till Drugnews.

De unika resultaten har konstaterats i ett tvärvetenskapligt projekt Garp (Göteborg Alcohol Research Project ) vid psykologiska institutionen och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Man har följt 350 personer i Västsverige som fått behandling för alkoholproblem, varav 42 har specialstuderats om påverkan av system för serotonin, noradrenalin och dopamin. Ungefär en tredjedel är kvinnor och har oftast tidigare än männen kommit i kontakt med vården.

Kristina Berglund utesluter inte att alkohol även stör de övriga två signalsystemen, men att det behövs vidare studier då gruppen varit relativt liten. Forskarna har använt så kallad neuroendokrin teknik och deltagarnas självrapportering.

Även om hjärnskadorna tar olika lång tid att utvecklas hos män och kvinnor, så blir de lika allvarliga.

• Återgår skadorna om personen lyckas sluta dricka?
Det är oklart om serotoninsystem kan återhämta sig, men studier om andra hjärnskador visar att de ofta kan läka ut och normaliseras efter en längre nykterhet, enligt forskarna.

Resultatet av studien – som även innehåller andra delar – ska nästa år publiceras i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Etiketter:

Annonser