Kent Ehliasson ny chef för SiS

STOCKHOLM Regeringen har utsett Kent Ehliasson till ny generaldirektör för Statens institutionsstyrelse som sköter den kritiserade statliga tvångsvården av unga och äldre missbrukare. Han tillträder i mars nästa år.

Ehliasson kommer närmast från en post som affärsområdeschef på Carema Care och har flera års erfarenhet både som skötare och verksamhetschef för människor med psykisk funktionsnedsättning.

Statens Institutionsstyrelse har hand om den statliga tvångsvården för behandling av barn och unga, liksom för äldre missbrukare – som omhändertas med stöd av LVU- och LVM-lagarna.

– Med tanke på att SiS har tvångsbefogenheter är det viktigt att ständigt ha dessa frågor i fokus. Arbetet måste ha utgångspunkt i en värdegrund som understryker vikten av respekt och ett gott bemötande av ungdomar och klienter, säger Kent Ehliasson i ett pressmeddelande.

Avgående generaldirektören Ewa Persson Göransson har inte fått förnyat förordnande av regeringen. SiS har kritiserats senare år, anställda har varit missnöjda med arbetsmiljön och medier – bl a SR Ekot – har vid granskningar avslöjat bland annat ett sanktionssystem för unga intagna.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser