FN: 11 biljoner kronor tvättades vita

MARRAKESH Kriminella, främst narkotikahandlare, tvättade cirka 1,6 biljoner dollar (nära 11 000 miljarder kronor) år 2009, men bara en procent av brottspengarna lyckats beslagtas eller frysas av myndigheter, enligt en ny FN-rapport.

Rapporten från FN:s brotts- och narkotikakontrollorgan presenterades under en konferens om FN-konventionen om korruption i Marrakech i Marocko förra veckan och konstaterade att tvättade brottspengar utgör omkring 2,7 procent av den globala bruttoekonomin det året.

Något som överensstämmer med Internationella valutafondens beräkningar av hur mycket kriminella pengar som årligen tvättas (mellan två och fem procent av världens samlade ekonomi).

– Att spåra flödena av illegala pengar genererade av narkotikasmuggling och organiserad brottslighet och analysera hur de tvättas i världens finansiella system är fortfarande en mycket svår uppgift. Men med forskning och rapporter ska vi fortsätta granska flödena och fånga sanningen, säger Juri Fedotov, chef för FN-organet UNODC, i en kommentar.

Den uppskattade totala summan av all kriminalitet, undantaget skattebrott, uppskattas till motsvarande ofattbara 14 biljoner kronor.

Narkotikahandel är den mest lukrativa sektorn och svarar för hälften av intäkterna som genereras för internationella organiserade kriminalitet och en femtedel av all brottslighet.

Mest lönsam narkotika är kokain som inbringade 84 miljarder dollar i vinster 2009 till ligorna (kokabönderna tjänade högst en miljard av dessa). Mest försäljningsintäkter stod Nordamerika för med 39 miljarder dollar och Väst- och Centraleuropa med 26 miljarder dollar. Två tredjedelar av dessa summor beräknas ha tvättas vita.

När väl brottspengar tvättats är de mycket svåra att spåra, och kan användas för att finansiera ytterligare grova brott och destabilisera länders utveckling, enligt rapporten.

• Fotnot: FN-rapporten ”Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crime”, (pdf-fil, 140 sidor).

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2021 så fanns det 61 utsatta områden, varav 19 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser