“Sverige bör lyfta narkotikafrågan“

STOCKHOLM Sverige har tappat initiativet i internationella samarbetet för att driva på för en restriktiv narkotikapolitik. Regeringen bör tillsätta en senior företrädare för narkotikafrågor, föreslår utredaren Christina Gynnå Oguz.

Gynnå Oguz – som tidigare varit biträdande nationell drogsamordnare och chef för FN:s drogbekämpning i Afghanistan – har på regeringens uppdrag utrett hur Sverige kan arbeta bättre internationellt i narkotikafrågor och lämnar sina förslag på onsdag till regeringen.

Tidigare var Sverige tongivande och hade en framskjuten position på drogområdet och verkade för att exempelvis amfetamin skulle komma under internationell narkotikakontroll och att FN-konventionerna kompletterades med behandling som alternativ till straff.

Men nu är det andra som sätter dagordningen och Sverige har blivit alltmer passiv i internationell drogpolitik.

Utgångspunkten att narkotika behövs för medicinska och vetenskapliga ändamål, men inte ska tillåtas för rekreation eftersom de är skadliga och dödliga ifrågasätts alltmer i debatten.

De som verkar för ett paradigmskifte med exempelvis avkriminalisering av olika narkotikasubstanser har tagit initiativet i debatten.

“Det är givet att om man släpper på kontrollen så kommer fler att använda droger. Det visar exemplen tobak och alkohol. Allt annat är dimridåer“, skriver Christina Gynnå Oguz i en debattartikel på SvD-Brännpunkt.

Hon konstaterar att de liberala flyttar fram positionerna, även om de ännu inte fått gehör i FN eller EU i att omformulera narkotikapolitiken i grunden. Utredningen finner att det finns många samarbetsmöjligheter, men att Sverige bör prioritera samarbetet i FN och EU och agera “med likasinnade för att säkra en restriktiv narkotikapolitik“.

Och det är bråttom då EU-kommissionen redan börjat arbetet för en ny narkotikastrategi, konstaterar Gynnå Oguz.
Utredningen föreslår att en effektiv nationell organisation för det internationella arbetet bildas och att det tillsätts en senior företrädare för narkotikafrågorna. Såsom det redan finns på andra områden som regeringen prioriterar, som exempelvis hiv och miljöfrågor.

“Det skulle ge en signal till omvärlden att Sverige prioriterar kampen mot narkotika. Sveriges röst saknas i dag av många“, avslutar Christina Gynnå Oguz debattartikeln.

• Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), som beställt utredningen, har i FN försökt agera till försvar av narkotikakonventionerna och söker nu ökat samarbete med bl a USA på internationella arenan.
Vad gäller EU har hon sagt till Drugnews att mer samarbete i narkotikafrågor är önskvärt, exempelvis mot bakgrund av drogflödet i unionen. Men hon ser ingen möjlighet för en gemensam narkotikapolitik i EU, (“tradition och kultur skiljer mycket“). Själva narkotikapolitiken vill ansvarig ministern även i framtiden beslutas på nationell nivå.

Etiketter:

Annonser