Hårt arbetstryck på socialarbetare

STOCKHOLM Trycket har ökat på socialtjänsten. 83 procent av landets socialsekretare har svårt att med sina arbetsuppgifter och allt fler klienter, visar en enkät från Akademikerförbundet SSR.

Några klienter har inte fått träffa sin socialsekreterare på flera år. 62 procent av 450 socialsekretare i undersökningen, som utförts av Novus, uppger att kommuners beredskap för fler ärenden är dålig. Och nära hälften av de tillfrågade anser att rättssäkerheten är i fara.

Sedan finanskrisen 2008 har fler hamnat utanför arbetsmarknaden, behöver hjälp med bidrag och försörjningsstödet har ökat 33 procent. Många sökande i socialtjänsten har även en allt svårare problematik och fler anmälningar om barn som far illa och ärenden med missbruksproblem ökar från försäkringskassan.

Men samtidigt som arbetstrycket ökar på socialsekreterare som får allt fler ärenden att ta hand om, så avvaktar flera kommunernas med att anställa fler inom socialtjänsten.

– Vi kräver att kommunerna nu tar sitt ansvar och anställer fler socialsekreterare för att klara kvalitén så väl som rättssäkerheten, säger Christin Johansson, ordförande i SSR, i en kommentar.

Fler tillfrågade i undersökningen anser att kvaliteten inom socialtjänsten är i fara och upplever vanmakt, stress och ohållbar belastning – sex av tio har svårt att sova på grund av oro för jobbet.

SOCIONOMDAGARNA/ 11-12 oktober samlas 1 000 deltagare på en konferens på Älvsjömässan om socialt arbete.

Etiketter:

Annonser