Holland förbjuder “stark cannabis“

HAAG Regeringen i Nederländerna vill förbjuda coffe-shops att sälja cannabis med rushalt över 15 procent THC och lista den som tung narkotika tillsammans med kokain och heroin.

Flytta över stark rushalt av cannabis (typ skunk) från “soft“ till “hård” drog (klassningslista I) och förbjuda Hollands/Nederländernas cirka 670 marijuanacaféer att sälja sorter över 15 procent THC. Annars får de stänga. På så sätt vill regeringen sända en signal om hälsoriskerna med cannabis.

I fredags valde koalitionsregeringen efter ett möte att följa förslagen från Garretsen-kommittén – som i juni lade fram en rapport om cannabis och insatser, som Drugnews tidigare rapportat. De potentare sorterna, med rushalter på 16-18 procent, har blivit allt vanligare och utgör nu fyra femtedelar av handeln med cannabis i landet.

Allt fler holländare söker vård för cannabisrelaterade problem. Riskerna för hälsoskador gäller särskilt när drogen börjar användas i unga år, konstaterar regeringen.
– Vi betraktar cannabis med en THC-halt på över 15 procent som en tung drog som skapar oacceptabla hälsorisker, sade biträdande premiärminister Maxime Verhaging vid en presskonferens i helgen enligt AFP-TT.

När lagskräpningen kan börja gälla är lite oklart, parlamentet måste först godkänna förslaget, men mars-april nästa år har nämnts av justitiedepartementet.
Förslaget möts med skepsis från coffee-shops-ägare. Talesmän anser att riktlinjerna verkar otydliga och att det kan medföra att de bara får sälja mer svagare cannabissorter.

Hur myndighetskontrollen av växternas rushalt ska göras är vag. Kommersiella cannabisodlare bryter ju redan mot lagen, så hur kan en legal THC-testning då göras? Och vad caféerna behöver göra är inte heller klart, uppger Maurice Veldman, jurist för återförsäljarna, för Reuters.

Egentligen är all ickemedicinsk hantering med cannabis förbjudet i Nederländerna (som skrivit under FN:s narkotikadeklarationer). Men en accepterad åtalseftergift gör att enskilda kan odla fem plantor hemma och köpa och inneha upp till fem gram cannabis. Butikerna får ha ett halvt kilo i lager, men har i verkligheten större mängder och transporten dit är olaglig.

Men den nederländska toleranta drogpolitiken har svängt markant senare år. Många coffe-shops har tvingats stänga efter nya regler och för att hindra utländsk drogturism måste butikerna omvandlas till medlemsklubbar öppna endast för lokalbefolkning.

Etiketter:

Annonser