Fler äldre dör av alkoholskador

SOLNA Sedan EU-inträdet har både alkoholkonsumtion och skador ökat i Sverige. Dödligheten i alkoholrelaterade leversjukdomar har ökat mellan 50 och 60 procent för kvinnor och män, särskilt äldre personer drabbas.

Trenden uppmärksammas på en stor konferens 22-26 oktober då Europas ledande magtarmläkare samlas vid Älvsjömässan. Bara Finland och Storbritannien har en sämre hälsoutveckling än Sverige vad gäller leverskador.

– Det är bekymmersamt och kan kopplas till en mer tillåtande alkoholkultur. Att fler dricker lite dagligen drabbar levern värre än helgdrickande, och är en katastrof för den enskilda och samhället, säger professor Rolf Hultcrantz, chef för Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset, till Drugnews.

Liberalare vardagsvanor att ta ett glas vin eller öl har brett ut sig i Sverige. Sedan 1997 då införselrestriktioner i unionen trappats ner har alkoholkonsumtionen ökat 12 procent fram till ifjol (cirka 9,2 liter ren alkohol per invånare över 15 år). Även om den gått ner något sedan toppåret 2004, så dricker äldre mer medan fler unga minskat eller väljer nykterhet.

Det är också bland äldre som alkoholrelaterade leversjukdomarna ökat mest, då det tar 10-15 år att utveckla exempelvis skrumplever. Sedan jämförelseåret 1997 så är har antalet som dör i den sjukdomen ökat 50 procent för kvinnor och 59 procent bland män i befolkningen, (1,76 kvinnor och 6,27 män per 100 000 avled ifjol i alkoholrelaterade leverskador).

Även om ökningstakten har avtagit senaste åren så finner Rolf Hultcrantz utvecklingen oroväckande.
– Det är allvarliga varningstecken på ett farligt drickande. Kvinnor är mer utsatta, deras kroppar tål inte lika mycket alkohol som män. Men det är ett gömt problem – jag upplever att fler äldre kvinnor besöker vår mottagning, men vill ogärna berätta om sitt drickande, utan håller det för sig själva, säger han.

En 68-årig patient hos honom drabbades av skrumplever efter tio års vindrickande. Men hon håller det hemligt för omgivningen – “det är tabu och förknippas med alkoholism“, säger hon till Svenska Dagbladet.

Ett ökat alkoholtryck på kvinnor har Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor länge påtalat.
– Sofistikerad marknadsföring och tillgång till alkohol har ökat. Lådviner har blivit en kvinnofälla. Några är designade som handväskor för unga tjejer och äldre kvinnor vill hänga med – man vill unna sig, har råd, men lyssnar inte på hälsoaspekter, säger Leena Haraké, kanslichef på KSAN, till Drugnews.

För att hejda skadligt drickande så kräver kvinnoorganisationen bland annat att bag-in-box-viner förbjuds och alkoholreklam begränsas och inte riktas mot unga under 25 år. KSAN håller även på att ta fram en handlingsplan för att förebygga skador och beroende för äldre kvinnor med alkohol- och läkemedelsproblem.

• Fotnot: Utvecklingen om alkoholkonsumtion och leverskador i Sverige baseras på uppgifter från alkoholforskarna på Stockholms universitet, Sorad, och Socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister. Lästips: Tidskriften “Äldre i centrum“ uppmärksammar i senaste numret (3/2011) äldre människors riskbruk och missbruk.

Alkohol & skador

Alkohol kan kopplas till ett 60-tal olika sjukdomar och är den tredje vanligast orsaken till för tidig död, enligt WHO.

Globalt är alkoholkonsumtionen högst i Europa. En EU-studie i 27 länder från 2009 visar att äldre dricker mer och att relaterade skador och dödlighet ökar.

Konsumtionen är högre på kontinenten än i Norden, men klassiska vinländer som Frankrike och Italien ser alltmer alkohol som folkhälsoproblem och drar ner på drickande. I Europa har Moldavien högst alkoholkonsumtion och dödlighet i leverskador.

Etiketter:

Annonser