“Familjeklassa nätdroger“

STOCKHOLM Inför generisk narkotikaklassning av liknande molekylära droger för att ligga steget före tillverkare av nya skadliga substanser. Det föreslår riksdagsman Lars-Axel Nordell (KD) i en motion.

Syntetiska droger har ökat dramatisk senare år i världen och nya preparat strömmar till som tar lång tid att utreda innan klassning kan ske. Genom att ändra någon kemisk molekyl så kan liknande drog snart åter säljas lagligt via internet en tid innan myndigheter hinner utreda och stoppa även denna.

– Myndigheterna ligger steget efter i att bekämpa handeln och användning av narkotika. Denna ojämna kamp som är ett hot mot särskilt ungdomar skulle kunna balanseras om en familjeklassning införs, istället för att klassa preparat för preparat, säger Lars-Axel Nordell till Drugnews.

Från 1 april tillämpas en ny lag som ger polis och tull möjlighet att stoppa och omhänderta – och även förstöra – även oklassade misstänkta droger i väntan på utredning. Något som tullen påstår gjort drogbekämpning effektivare.

– Det är väl bra att polis och tull kan agera mot oklassade droger och inte står overksamma. Men det går ju inte lagföra de som handlar och använder dessa preparat innan klassningsbeslut trätt i kraft, säger Nordell.

Denna farliga katt-och-råtta-lek tror han skulle kunna stoppas effektivare om kemiskt liknande preparat kan klassas gruppvis (generiskt) för att därmed hindra nya skadliga substanser lagligt kan strömma in på marknaden.

Det svenska klassningsförfarandet anses idag gå snabbare än tidigare, men att EU måste godkänna varje klassning.

Några länder har redan infört generisk klassning, exempelvis Storbritannien. Ett problem är att industrin måste söka dispenser och undantag för att få använda preparaten i sin lagliga verksamhet.

• Fotnot: Motionen (2011/12:KD518, wordfil): “Familjeklassning av s.k. nätdroger“.

Etiketter:

Annonser