Tullen slår ut fler smuggelligor

STOCKHOLM Tullen har senaste året skadat eller helt lyckas spränga 17 av 33 kriminella gäng som smugglar narkotika, alkohol och tobak. Nya arbetsmetoder, mer samverkan och ny lag i våras som tillåter beslag av oklassade nätdroger har bidragit.

Det framkommer i en rapport som tullverket lämnar till regeringen, skriver Dagens Nyheter. En satsning på att organiserade brott och storskalig smuggling ligger även bakom, likaså utvidgat samarbete med polis och andra myndigheter.

– Vi satsar mycket på narkotikabekämpning och vi har blivit duktigare på det helt enkelt. Vi försöker inte bara komma åt kuriren utan hela nätverket, säger Lars Hansson, nationell narkotikaspecialist på tullverket, till DN:s nätsida.

Nätdroger har blivit vanligare, som ofta kommer från Asien och säljs via internet. Men de förs ofta in via andra EU-länder och tullen har med nya lagen och arbetsmetoder bättre möjlighet att stoppa även ännu ej narkotikaklassade droger.

Även cannabis, kokain och växtdrogen khat har ökat i tullbeslagen, enligt rapporten.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser