FN-möte om förebyggbara sjukdomar

NEW YORK Årligen kräver icke smittsamma sjukdomar omkring 36 miljoner liv. Nu pågår ett FN-toppmöte i New York om hur de kan förebyggas – det handlar främst om åtgärder mot tobak, alkohol och övervikt.

Högnivåmötet 19-21 september diskutera hur detta växande hot kan förebyggas. Det är andra gången i historien som generalförsamlingen samlas för att diskutera hälsa, förra gången gällde det hiv/aids.

Ökad sjuklighet och dödlighet i icke-smittbara folksjukdomar – såsom hjärt- kärlsjukdomar, stroke, cancer, diabetes och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL – bidrar mest till dödlighet i världen. 63 procent av alla dödsfall beror på dessa sjukdomar och de ökar snabbast i utvecklingsländerna, enligt WHO.

De största riskfaktorerna för dessa sjukdomar är tobaksrökning, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. Förutom död och lidande kostar de samhällen stora kostnader, bara i Sverige minst 55 miljarder kronor, enligt Folkhälsoinstitutet.
För fattiga länder utgör de ett utvecklinghinder och en börda för sjukvårdssystemet.

Målet för de över 150 länder som är representerade vid toppmötet är att enas kring en global agenda för att bekämpa de icke-smittsamma sjukdomarna framöver. Även vikten av att alla människor ska få tillgång till effektiva mediciner understryks.

Men före FN-mötet har farhågor rests om att utkastet till uttalande riskerar bli ett urvattnat dokument, utan tydlig tidplan, enligt ett brev (pdf-fil) till generalsekreterare Ban Ki-moon från frivilligorganisationer i NCD Alliance.

Sverige har inte sänt någon minister till förhandlingarna. Istället leds hälsodelegationen av Karin Johansson, statsekreterare hos socialminister Göran Hägglund, som består av 14 personer, inklusive generaldirektörerna för Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.

– Men det ska inte tolkas annorlunda än att regeringen fortsätter att prioritera folkhälsa, säger Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig, på Socialdepartementet till Drugnews.

Ett sidomöte på tisdag i New York arrangerar FHI tillsammans med Livsmedelsverket, Karolinska institutet och socialdepartementet om svenska strategier att minska icke-smittsamma sjukdomar och dess riskfaktorer. Bland annat lyfts fysisk aktivitet på recept fram som metod.

• Fotnot: Följ FN-toppmötet via webb-tv

Etiketter:

Annonser