Ola Lindholm dömd till dagsböter

SOLNA Ola Lindholm döms mot sitt nekande för ringa narkotika brott av Solna tingsrätt. Måndagens dom var väntad och ex-barnprogramledaren måste nu betala 30 dagsböter á 50 kronor, samt 500 kronor till brottsofferfonden.

Tingsrätten finner det styrkt att drogtestet i april visade på 1,9 mikrogram bensoylekgonin per millimeter urin. “Den som har en sådan metabolit i urinen har konsumerat kokain“, skriver domstolen.

Ola Lindholm, 40 år, stoppades av civilklädd polis 10 april när han lämnade en fotbollsmatch på Råsunda. Han har nekat till att medvetet tagit kokain, men vägrade vid rättegången förra veckan att utveckla hur drogen kommit i kroppen. Han sade sig ha drabbats hårt redan och vill skydda sitt privatliv.

Tingsrätten finner invändningen “allmänt hållen och saknar konkreta detaljer. Det finns helt enkelt inget underlag för att värdera Ola Lindholms invändning om bristande uppsåt. Invändningen saknar därför trovärdighet och kan lämnas utan avseende“, enligt domen.

Kokainmisstanken har tvingat honom sluta som chefredaktör på Kamratposten och leda populära tv-programmet Wild Kids.

Domen kan senast överklagas 3 oktober.

Etiketter:

Annonser