Ohälsan kostar minst 120 miljarder

ÖSTERSUND Rökning, alkohol och narkotikamissbruk kostar samhället minst 53 miljarder per år i produktionsbortfall och för tidig död. Det är nära hälften av totala kostnaderna för ohälsosamma levnadsvanor och olycksfall, enligt beräkningar av Folkhälsoinstitutet.

Alkohol kostar skattebetalarna minst 20,2 miljarder kronor, tobak 9,2 miljarder och narkotika 23,4 miljarder kronor i 2009 års penningvärde, enligt rapporten. Då ingår förutom vårdkostnader och produktionsfall även rättskostnader och sociala bidrag.

Totalt landar beräkningen för ohälsa och för tidig död på 120 miljarder årligen när även fysisk inaktivitet och onyttig mat, och kostnader i exempelvis kommuner, landsting och för individerna själva räknas in.

– Vi vill visa för regeringen och andra beslutsfattare hur stora kostnaderna för ohälsan är i samhället. En stor del av dessa kan minskas med förebyggande och hälsofrämjande arbete, säger Anita Linell, projektledare för folkhälsorapporten, till Drugnews.

Men egentligen är beräkningarna bara toppen på isberget, då flera andra stora poster inte är med, eftersom FHI bara tagit med de som kunde jämföras mellan olika ohälsoområden. Det finns andra beräkningar om att bara missbruk av alkohol, narkotika, doping och läkemedel kostar samhället 150 miljarder kronor.

Rapporten har nu lämnats till regeringen med ett 60-tal rekommendationer för att minska ohälsan och därigenom samhällets kostnader.

På alkohol- och tobaksområdet föreslås högre skatter och begränsning av marknadsföring, men även fler rökfria miljöer. Dessutom föreslår FHI satsningar för att upprätthålla stödet för en restriktiv narkotikapolitik, utveckla regelverket för drogklassificiering, men även fler sprututbyten.

• Fotnot: FHI-rapporten “Ekonomiska beräkningar och bedömningar – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010“ (pdf-fil, 104 sidor), är en av 21 kunskapsunderlag för den Folkhälsopolitiska rapport som lämnades 2010.

Etiketter:

Annonser