Kampanj för 48 miljoner mot cannabis

STOCKHOLM Mot bakgrund av att fler unga prövar cannabis, så ska totalt 48 miljoner kronor satsas på en fyraårig kampanj för att ändra tonåringars attityder och begränsa drogens tillgänglighet.

– Vi oroas av att fler unga testar marijuana och hasch. Målet är att nå tonåringar som ännu inte prövat och stärka deras restriktiva hållning. De som redan prövat och blivit beroende har ofta en snedvriden försvarsattityd kring drogen som kräver andra insatser, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig (KD) på Socialdepartement, till Drugnews.

Folkhälsoinstitutet har fått i uppdrag att ta fram en plan för att minska ungas användande av cannabis. Bland annat ska projektet “Testa dina gränser“, som prövats i Skåne, spridas i landet.

Det visade sig vara svårt att på kort tid uppnå beteendeförändringar hos deltagarna. Men FHI menar att argument kunde prövas och slipas för att nå fram bättre. Enkäter bland skoleleverna visade på låg kunskap om cannabis skadeverkningar och tydlig koppling mellan användande av tobak, alkohol och hasch. Det framgick även att barn till högutbildade föräldrar oftare rökte cannabis.

Nu håller man på att lägga upp kampanjen som ska redovisas nästa månad, där även samarbete med tull, polis och socialtjänst och ideella sektorn ska ingå.

Tolv miljoner årligen är avsatt för kampanjen som ska pågå till 2014 och utvärderas löpande. Det får inte bara bli annonser för pengarna, enligt regeringen.

• Fotnot: Fler gymnasieungdomar röker cannabis, enligt skolenkäter. “Haschets återkomst“ – en uppmärksammad artikelserie nyligen i Dagens Nyheter om drogens omfattning, effekter, ny forskning och skador och intervjuer med rökare och experter.

Etiketter:

Annonser