Genmanipulerad cannabis farligare

PARIS Cannabisodlare uppdaterar sina odlingsmetoder och producerar mycket russtarkare sorter. Nu överväger myndigheter ibland annat Holland att uppgradera drogens farlighetsgrad.

Tiderna förändras och odlingsmetoder likaså. Den franska marknaden domineras fortfarande av konventionellt odlad cannabis som smugglas från Marocko, 200 ton marockanskt cannabis per år röks i landet.

Men knarkligorna söker mer potenta starkare sorter eftersom dessa ger mer intäkter och är lättare att avyttra. Många cannabisrökare föredrar ett kraftigare rus och betalar lite extra för det. Därför har russtarkare cannabis som odlas i Holland kommit i fokus för handlarna.

Naturlig cannabis innehåller en jämförelsevis låg halt av rusämnet tetrahydrocannabinol (THC), cirka tre till fyra procent. Men senaste decenniet har styrkan, med hjälp av genmanipulation, ökat till minst tio procent. Nya cannabissorter på upp till 30 procent THC har odlats fram. Odlingen sker främst i Holland, där fler än 5 000 växthus producerar högpotent cannabis. Storbritannien är inte långt efter med nya odlingstekniker, men där odlas främst i nedlagda industri- och källarlokaler.

Illegala odlingar med högpotent cannabis finns också i Belgien, Tyskland och östra Europa, särskilt i Albanien. Även i Sverige avslöjas fler odlingar, rikskriminalpolisen uppger att landet numer är självförsörjande på marijuana.

Drogmarknaderna i Europa vill ha starkare sorter och knarkligor ser möjligheter att tjäna mer pengar och hitta kortare smugglingsvägar för cannabis.

– Styrkan på cannabis är högre idag jämfört med för tio år sedan. Cannabisvärlden genomgår en total förändring. Ruset är helt annorlunda mot tidigare, säger François Thierry, chef för franska polisens enhet mot narkotikasmuggling (OCRTIS), till Guardian.

Cannabis har blivit så potent att myndigheter i bland annat Holland nu överväger att lista cannabis som en tung drog.

I Hollands marijuana-caféer (coffee shops), där besökare kan röka och köpa med sig upp till fem gram, har de inhemskt odlade sorterna i princip helt konkurrerat ut importerad cannabis.
Att allt fler holländare söker vård för cannabismissbruk är också tecken på att de starkare sorterna leder till mer problem än tidigare.

• Fotnot: Fler gymnasieungdomar röker cannabis, enligt skolenkäter. “Haschets återkomst“ är en artikelserie i Dagens Nyheter i veckan om omfattning, effekter, ny forskning och skador och intervjuer med rökare och experter.

Etiketter:

Annonser