Cannabis som MS-medicin i Sverige

UPPSALA En cannabisbaserad munsprej mot muskelkramper för patienter som lider av multipel skleros kan snart skrivas ut på recept i Sverige. Läkemedelsverket uppger att det återstår bara några formaliteter innan läkemedlet Sativex godkänns.

– Vi väntar bara på några uppgifter från företaget, men räknar med att snart kunna godkänna medicinen för symtomlindring av spasticitet för några MS-patienter, säger Hans Sjögren, klinisk utredare och specialläkare på Läkemedelsverket, till Drugnews.

Verksamma substanser i medicinen från Cannabis-växten är bland andra THC och cannabinoiden CBD, den senare är inte psykoaktiv och uppges av läkemedelsföretaget minska oönskade effekter av rusämnet.

– Det handlar om små doser som patienten två till sex gånger per dygn, applicerar under tungan och får ut i blodet. Så någon kick får man inte, då behövs mycket större doser, säger Hans Sjögren.

Läkemedelsverket har haft kontakt med kollegor i Spanien och Storbritannien där Sativex funnits längre och ingen missbrukspotential rapporterats.

Det finns cirka 13 000 personer i Sverige med sjukdomen multipel skleros, som kan ge skador på hjärna och ryggmärg. Flera får problem med stelhet och muskelkramp. Det är det som läkemedlet ska kunna lindra.

Det är alltså ingen underdrog som botar MS-sjukdomen, utan kan lindra symtom för vissa patienter, enligt Läkemedelsverkets utredare.

Det brittiska företaget GW Pharmaceuticals – som forskar om medicinsk användning av cannabis – har också fått Sativex godkänt i Kanada, Nya Zeeland och i somras i Danmark och Tyskland. Nu hoppas man att det ska komma ut på svenska marknaden för årsskiftet.

Det är första gången som cannabis som medicin godkänns i Sverige. Hittills har ett 50-tal patienter kunnat få Sativex eller Marinol (syntetisk cannabis) förskrivna på individuella licenser.

Men kan då godkännande av cannabisbaserade läkemedel i Sverige snart följas av att även få röka marijuana som medicin (“medical marijuana“). En mycket omstridd verksamhet som tillåts i 16 delstater i USA efter läkarintyg.
– Absolut inte! Det finns inte vetenskapligt stöd för medicinsk effekt av marijuanarökning och ska inte blandas ihop med detta, säger Hans Sjögren.

Flera andra narkotikapreparat används sedan länge inom vård och behandling, exempelvis morfin, centralstimulantia, syntetiska opiater. Det är Läkemedelsverket som bedömer vetenskapligt underlag, medicinska effekter, biverkningar och missbruksrisker innan beslut tas.

– Det är väl bra om vi får nya verksamma läkemedel, även baserade på narkotika. Det är ju inte politiken, utan medicinska effekter och forskningsbehov som ska avgöra om de kan användas inom ramarna för FN:s drogkontroll, säger Per Johansson, generalsekreterare i Riksförbundet narkotikafritt samhälle.

Ansvarig minister Maria Larsson (KD) uppger för Ekot att hon välkomnar nya effektiva mediciner och tillägger att det är en missuppfattning att hon tidigare skulle varit emot cannabisbaserade läkemedel.

Etiketter:

Annonser