Friskis: dopingtesta oss mer

STOCKHOLM Över hälften av alla dopingfall i landet som upptäcks är numer gymtränande motionärer som inte tävlingsidrottar. Tio av de totalt 42 personer som ifjol åkte fast var medlemmar i Friskis & Svettis. Dopingkontrollera oss ännu mer, kräver nu motionsorganisationen och efterlyser krafttag mot doping.

Doping är inte längre främst ett idrottsproblem, utan har flyttat in på gym och motionsanläggningar.

Men flest tester görs ändå mest bland tävlingsidrottare. Av de 3 950 dopingkontroller som Riksidrottsförbundet gjorde ifjol testades 3 550 elitidrottare och andra tävlande, men bara 400 motionärsidrottare. Men över hälften, 23 av de 42 personer som bestraffades för dopingbrott, var motionärer.

Av de 167 personer som avstängdes för doping åren 2004-2010 var bara 23 procent tävlingsidrottare, elitidrottare 17 procent, Friskis & Svettis 23 procent och övriga idrotter 37 procent.

– Anabola steroider och andra förbjudna preparat har under de senaste åren flyttat från tävlings- och prestationsidrott till motionsidrott och därmed blivit ett ännu större samhällsproblem. Utvecklingen är skrämmande och vi måste nu ta den på allvar, skriver Friskis & Svettis generalsekretare Anna Iwarsson på hemsidan och i Aftonbladet.

Friskis har över en halv miljon medlemmar och är medlem i RF. Man tillämpar nolltolerans mot doping och den som upptäcks stängs av och utesluts från föreningen. Ibland begär organisationen extra kontroller för att motverka de förbjudna substanserna.

En utredning föreslog tidigare i år att antidopingverksamhet bör flyttas utanför idrotten och en fristående organisation (Nado) bildas. Något som i remissvaren har stort stöd.

Men innan det blir verklighet så kräver nu Friskis & Svettis att Riksidrottsförbundet dopingtestar motionsidrotten betydligt mer. Och att alla träningsställen ska ha en policy och ansvarig i arbetet mot doping och ökat lokalt samarbete mellan idrottsföreningar, gymkedjor, polis, tull och beroendecentrum i hela landet.

• Fler än 10 000 personer i Sverige beräknas senaste året ha dopat sig. De som gör det utanför idrotten gör det ofta av estetiska, kroppsfixerade skäl, exempelvis för att banta eller bygga sin kropp. Risker och skador av preparaten är stora, men vården ännu otillräcklig. Smuggling av dopingpreparat är omfattande, nyligen föll domar i den största riksomfattande dopinghärvan hittills.

Etiketter:

Annonser