LUF resonerar ologiskt om cannabis

Liberala ungdomsförbundet vill legalisera cannabis. Det är mycket konstigt att ett politiskt ungdomsförbund tar beslut om en politik som så uppenbart är till skada för unga människor, skriver Per Johansson, generalsekreterare i Riksförbundet narkotikafritt samhälle, i en krönika.

Liberala ungdomsförbundet – LUF – beslutade vid sin kongress i somras att narkotikaklassningen på cannabis ska tas bort så att drogen kan bli en laglig handelsvara.

Enklaste är givetvis att avfärda LUF:s beslut med att hänvisa till ungdomligt oförstånd. Men det vore fel ur flera synvinklar. Ålder och erfarenhet är bra, men ingen garanti för att man har rätt och utan nya idéer utvecklas inget samhälle. Och naturligtvis måste vi utgå från att rationella argument är det som avgör även i denna fråga.

Det som jag tycker är mest intressant med LUF:s legaliseringsvilja är de motiv man anger till sina ståndpunkter. Ordföranden Adam Cwejman säger till Drugnews: ”Debatten handlade om att minska skadeverkningarna, inte om individens frihet.” I intervjun säger Adam Cwejman vidare: ”De medlemmar som drivit frågan har haft de utsättas perspektiv i fokus, det är en mognad hos många liberaler.”

Jag skickar iväg ett mejl till Adam Cwejman för att kolla om detta är korrekt uppfattat av Drugnews reporter, vilket Adam Cwejman bekräftar med tillägget: ”Jag tycker att artikeln bra sammanfattar frågan, även om jag skulle vilja tillägga att den ’främst’ eller ’primärt’ fördes ur ett skademinimeringsperspektiv, inte enbart.”

Om man följer den internationella debatten om narkotika¬politik dyker termen ”harm reduction” – skademinskning – upp hela tiden. Men jag kan inte påminna mig att jag sett någon som menar att detta skulle vara ett motiv för att legalisera cannabis. Harm reduction brukar så gott som alltid vara relaterat till opiatmissbruk.

Hur menar LUF att de som röker cannabis skulle skadas mindre om den blev laglig? Den väldokumenterade koppling som finns mellan cannabis och psykisk ohälsa har naturligtvis ingenting med drogens juridiska status att göra.

Hjärnans celler bryr sig inte om vilka beslut som fattas i Sveriges Riksdag. Vi får aldrig glömma bort att vi är en produkt av naturen. Människan har inte skapat sig själv.

I de länder i vår närhet som har en högre konsumtion av cannabis kan man se en tydlig trend att fler och fler söker vård för sitt cannabismissbruk. I exempelvis Nederländerna är det nu nästan lika många som söker sig till vården för cannabis som söker för heroin. Varför ska vi gå i dessa länders fotspår?

I maj 2010 hölls i Stockholm det andra World Forum Against Drugs. Ett tema var nya forskningsrön om cannabis som enkelt kan sammanfattas i att unga hjärnor är känsligare för cannabis och tar mer skada av drogen.

En talare var professor Gabriella Gobbi från McGill University i Kanada. Hon har i sin forskning visat att skadorna i hjärnans signalsystem och strukturer är som störst bland tonåringar och unga vuxna, som också är de som använder drogen mest.

Det är mycket konstigt att ett politiskt ungdomsförbund tar beslut om en politik som så uppenbart är till skada för unga människor. Hur ska LUF kunna garantera att inte tonåringar kommer åt den legala cannabisen? Över 80 procent av dagens 17-åringar dricker alkohol då och då med ibland förfärliga konsekvenser. Varför skulle samhället klara av att upprätthålla åldersgränsen för just cannabis?

Jag får en känsla av att LUF:arna inte är helt ärliga mot sig själva när de lyfter fram skademinskningsargumentet som det primära. Det är inte ett särskilt logiskt argument.

Det finns mycket mera logik i att LUF gjort den liberala ideologin till en överordnad religion som alla beslut ska mätas mot och att annat får stå tillbaka om det uppstår en intressekonflikt.

Adam Cwejman har en del att reda ut om LUF och han själv ska framstå som seriösa och trovärdiga.

Etiketter:

Annonser