Nya rutiner ska stoppa olämpliga läkare

SUNDSVALL För att kunna upptäcka olämpliga läkare som flyttar runt på olika sjukhus ändrar nu Sveriges kommuner och landsting sina rekommendationer. På Sundsvalls sjukhus hittades en stafettläkare medvetslös på jobbet med kanyler runt sig.

Mannen hade i februari fått lämna sin förra arbetsplats på ett sjukhus i södra Sverige på grund av anmälning om drogproblem. Men det hindrade inte att han genom ett bemanningsföretag kunde få nytt arbete som s.k. stafettläkare i Sundsvall.

På sitt första arbetspass på sjukhuset i påskas så försvann han och hittades av arbetskollegor medvetslös liggande i jourrummet. Kanyler hittades kring honom och man misstänkte att han injicerat narkotika.

Fallet polisanmäldes, men då upptäcktes att han även anmälts på sin förra arbetsplats.
Nu uppger båda sjukhusen där han arbetat och även bemanningsföretaget till SR Ekot att de ska skärpa sina rutiner och även undersöka pågående ärenden med Socialstyrelsen.

Enligt nya patientsäkerhetslagen måste vårdgivare anmäla läkare som anses kunna utgöra en fara för patienter. Men när Ekot ringt runt till tio sjukhus så var det bara fyra som hade som rutin att kontrollera sådana anmälningar i samband med nyanställning av personal.

Efter flera fall av läkare som – trots pågående anmälningar – kunnat fortsätta arbeta på andra vårdenheter, så ändrar nu även Sveriges kommuner och landsting sina rekommendationer.
– Och vi överväger också att skicka ett cirkulär där vi uppmanar landstingen, speciellt att kolla det här med pågående ärenden, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, till Ekot.

Men Håkan Wittgren, vd på Sveriges Läkarförbund, är tveksam till en generell kontroll av anmälningar vid anställningar. Dels för att bara en av tio anmälningar mot läkare brukar leda till påföljd, dels att det skulle strida mot tanken med nya patientsäkerhetslagen – att “hitta systemfel snarare än syndabockar“.

Etiketter:

Annonser