Färre 16-åringar dricker alkohol

VISBY Färre skolelever i nian dricker alkohol, även andelen som röker cigaretter och har provat narkotika minskar. Det framgår i en enkät om tonåringars drogvanor av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

I studien som gjordes i våras har andelen 15-16-åringar som dricker alkohol sjunkit till den lägsta på flera decennier.

Senaste åren har alkohol och rökning minskat bland skolelever. Däremot har de som prövat illegala droger (främst cannabis) haft en tillfällig uppgång, men verkar nu men verkar nu planat ut.

– Vi ser en liknande utveckling i andra nordiska länder och även i USA. Det verkar vara en internationell trend, säger direktör Björn Hibell på CAN till Dagens Nyheter.

Statistiken presenteras utförligare på ett seminarie i Visby på tisdag och kommenteras där av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser