Kampanj mot cannabis planeras

STOCKHOLM Folkhälsoinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att driva en kampanj mot cannabis åren 2011-2014. Enkäter visar att fler unga prövar drogen och ska trenden vändas med insatser för att ändra attityder, begränsa efterfråga och tillgänglighet.

– Vi har fått signaler om att cannabis ökar och i vissa ungdomsgrupper blivit populärare än alkohol. Det romantiska skimret kring cannabis måste brytas, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos ansvarig minister Maria Larsson (KD), till Drugnews.

Fokus i satsningen ska främst läggas på unga i åldrarna 16 till 18 år som inte använt drogen för att stärka redan negativa attityder. En pilotsatsning i Skåne i höstas, Testa dina gränser, visar att det är svårare att nå dem som redan använder cannabis och dessutom att kunskapen är förvånansvärt låg om drogens skaderisker.

Föräldrar och skolpersonal är andra målgrupper i den tänkta satsningen. Budskapen ska utgå från medicinska, rättsliga och sociala argument och stärka ungas attityd till en drogfri tillvaro, enligt regeringsdirektivet.

– Det är bättre att satsa på cannabisprevention än att komma för sent då beroende och missbruk redan utvecklats bland ungdomar, säger Ulrik Lindgren.

Man önskar att satsningen ska bedrivas i hela landet, inte bara i storstadsområdena. I lokalt drogförebyggande arbete för att begränsa tillgänglighet och öka upptäcktsrisk är samverkan mellan myndigheter, föräldrar och övriga samhället viktigt.

Folkhälsoinstitutet har för uppdraget (pdf-fil, 4 sidor) fått 12 miljoner kronor för i år och ska redovisa en plan senast i september. En slutredovisning och utvärdering av insatserna ska lämnas till regeringen senast 31 mars 2015.

• I SKOLENKÄTER om 15-16-åringars drogvanor ökade andelen under 1990-talet som uppgav att de någon prövat narkotika, oftast cannabis (hasch(marijuana). Andelarna sjönk sedan fram till 2008 för att sedan vända uppåt igen. Ifjol uppgav i snitt åtta procent av grundskolelever i nian att de prövat illegala droger, medan bland gymnasieelever i årskurs 2 ökade det till 21 procent bland pojkar (14 proc. bland flickor). Lokalt kan andelen vara högre, särskilt i storstäder.
Om trenden står i sig i år redovisas nästa vecka i Almedalen av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

Etiketter:

Annonser