Besviken forskningschef

WAXHOLM WHO:s forskningschef om cancer-jämförelser, Robert Bann, som ansvarat för den senaste internationella sammanställningen om riskerna med alkoholkonsumtion och cancer, är besviken över de hittills uteblivna reaktionerna i medlemsländerna.

Han medverkade i tisdags på Systembolagets årliga forskarkonferens på Skarpö. Han berättade att mindre än två glas vin per dag ökar kvinnors risk för bröstcancer.

Rapporten, som publicerades i december, går igenom en mycket stor mängd av världens samlade cancerforskning som kan ha beröring med alkoholkonsumtion. Den konstaterar att alkoholen är ett cancerogent ämne som påverkar bland annat mun, svalg, matstrupe, lever och ändtarm, samt alltså bröstcancer för kvinnor.

Sammanställningen bekräftar det som visade sig redan 1987 då den första studien gjordes om sambanden mellan cancerrisker och hög alkoholkonsumtion.

Dessa fakta har ännu inte lett till några starkare reaktioner från ansvariga myndigheter i WHO:s medlemsländer, enligt Robert Bann från världshälsoorganisationens cancerforskningsinstitut, IARC. Anmärkningsvärt då den nya studien tydligt visar på samband mellan alkohol och bröstcancer (vanligaste cancerformen bland svenska kvinnor idag).

WHO beräknar att 50 000 personer dör i alkoholrelaterad cancer i Europa varje år, 10 000 av dessa i bröstcancer.

Sambanden nämns dock i den globala WHO-strategi som antogs våren 2010 och nu sprids bland medlemsländerna. Riskerna har även följts upp av enskilda EU-parlamentariker, som pekat på vikten att minska konsumtion för att förebygga dessa cancerformer, och i maj på ett WHO-möte i Moskva.

• Fotnot: Rapporten “IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans“, (volym 96, 1440 sidor), publicerades i december ifjol.

Etiketter:

Annonser