“Gör idrottsarenor alkoholfria“

STOCKHOLM På Folknykterhetens dag i torsdags ventilerades bland annat gårdsförsäljning, alkoholfria mötesplatser och idrotts-huliganism.

Vid Blå Bandets arrangemang i Askersund och Frövi kritiserade riksdagsman Anders Andersson (KD) det omstridda förslaget till gårdsförsäljning av alkohol, nu ute på remiss.

Han anser det alltför långtgående och att det skulle hota Systembolaget.
– “Gårdsförsäljningen“ som många hoppades skulle bli ett lyft för landsbygden riskerar att bli utländskt ägda spritbutiker som hårdlanserar östeuropeisk vodka och starköl till ungdomar. Därmed skulle förslaget inte heller innebära något lyft för landsbygden. Därför är papperskorgen bäste mottagare av detta utredningsförslag, sa Anders Andersson.

Kjell-Ove Oscarsson, vice ordförande i IOGT-NTO, håller med och sade till Drugnews att skulle gårdsförsäljning införas “så faller monopolet“. Men han gläds över att motståndet ökar, senast nu när Miljöpartiets kongress tydligt sade nej.

Oscarsson talade vid ordenshuset Brofästet på Skansen i Stockholm, om bland annat behov av fler nyktra mötesplatser för både stora och små.

Något som aktualiserats inom bland annat fotbollen där klubbar nu fått klartecken till att föra register över portade bråkstakar. Regeringen har tillsatt en nationell utredare, landshövding Per Unckel, för att minska våldet inom idrotten.

– Det talas om huliganregister. Men mitt råd till utredaren är att göra idrottsarenorna till alkoholfria zoner. Om idrotten bröt banden med alkoholindustrin skulle huliganismen kunna utrotas och arenorna fyllas med barn och vuxna som älskar fotboll utan fylla och bråk, sa Kjell-Ove Oscarsson.

Han betonade att det behövs fler alkoholfria miljöer, inte färre som idag när alkohol tränger sig på i allt fler sammanhang och Stockholm är krogtätare “än på Bellmans tid“. Han hänvisade till att 95 procent av ungdomar och även de flesta vuxna i en enkät i 120 kommuner ser alkohol som ett stort problem och att det är brist på mötesplatser.

Oscarsson framhöll även positiva tendenser i samtiden. Att 80 procent av svenskarna inte vill ha alkoholreklam och att allt fler tonåringar väljer att avstå från att dricka, trots det stora trycket. Ungnykterister i Stockholm har startat Klubb Sobeer på Södermalm.

Många hade kommit till mötet utanför ordenshuset på Skansen där det förutom tal och musik, serverades förfriskningar, såsom Godtemplardricka. I logelokalen förevisades hur möten gick till på 1920-talet när nya medlemmar invaldes, med ritualer, kragar och sånger.

Ett par hundra arrangemang anordnas runt landet under Folknykterhetens vecka.

Etiketter:

Annonser