Mer våld med nya kriminella gäng

MALMÖ Nya kriminella gäng ökar i Sverige och leder till fler revirstrider och konfrontationer. En förklaring till att våldet upptrappats senare år, enligt polisen.

Gängkrig har ökat, varje vecka rapporteras om uppgörelser på öppen gata där allmänheten riskerar hamna i skottlinjen. Bara i Malmö och Göteborg har sedan årsskiftet mer än 20 skjutningar inträffat, de flesta har samband till gängstrider, rapporterar SR Ekot.

Det handlar ofta om kontroll över brottsmarknader såsom exempelvis narkotikaaffärer, utpressning och indrivning. De äldre kriminella gängen har fått konkurrens av nya etniska grupper och förortsgäng.

– De här är tyvärr beredda att ta till ett väldigt grovt våld. Oproportionerligt grovt våld för att ta andelar av den kriminella marknaden, säger rikskrimchefen Klas Friberg till Ekot.

Exempelvis har mc-gänget Outlaws har åter etablerat sig på fler håll i landet, vilket gjort att Hells Angels och Bandidos börjat samarbeta mot dem. Dessutom ökar antalet förortsgäng där unga killar går samman och utmanar äldre ligor.

En rapport från Brottsförebyggande rådet tidigare i år visar att antalet mord i landet har sjunkit med 25 procent sedan 1990-talet. Men inom kriminella kretsar har det tvärtom fördubblats samma tid – mellan 2002-2008 mördades 71 personer i sådana konflikter, enligt Brå klaras var tredje sådant mord inte upp.
Ingen i gängen vill berätta för polisen, vittnen tvekar eller vågar inte.

Segregation och utanförskap med hög arbetslöshet är ofta mylla för gängen – snabba pengar, grupptillhörighet och respekt deras drivkraft. Cirka 5 000 unga killar är idag med eller riskerar rekryteras till kriminella gäng, men det finns ytterligare tiotusentals ungdomar som myndigheterna inte har koll på.

Satsningen mot grov organiserad brottslighet, med aktionsgrupper och underrättelseenheter runt landet inom polisen och samarbete med andra myndigheter, börjar ge en bättre bild över situationen.

Snart inleds även en storsatsning för att förebygga en ökad ungdomskriminalitet. Sociala insatsgrupper ska lokalt förebygga att unga hamnar i kriminella gäng, men även hjälpa dem som börjat att bryta med nätverken.
Projektet börjar i juni och ska pågå till oktober nästa år. I tolv pilotområden i de tre storstäderna, men även exempelvis i Linköping, Örebro och Lund, ska polis och socialtjänsten samverka.

• Fotnot: Rapporten “Det dödliga våldets utveckling“ (Brå 2011:5, pdf-fil, 65 sidor).

Etiketter:

Annonser