Rökförbud kan komma utökas

STOCKHOLM Regeringen vill att fler platser ska omfattas av rökförbud, exempelvis lekplatser och tågperronger. Folkhälsoinstitutet får i uppdrag att utreda vilka miljöer som kan göras rökfria.

Ansvarigt statsråd, Maria Larsson (KD), menar att särskilt barn inte ska exponeras för rök. Men att det inte är aktuellt med ett generellt rökförbud på allmänna platser.

Men tror att det fler platser kommer att omfattas av rökförbud framöver.
– För varje nytt rökförbud får vi fler som slutar röka. Det är ett starkt skäl att fortsätta på den här vägen, säger hon i en intervju med SVT Aktuellt.

I årets åtgärdsplan för ANDT-strategin nämns även att förbudet mot rökning på skolgårdar bättre måste följas.

Etiketter:

Annonser