Mefedrons farlighet prövad i HD

STOCKHOLM Kemi, ruseffekter och biverkningar diskuterades när Högsta domstolen prövade nätdrogen mefedrons farlighet. Experters kompetens och källor ifrågasattes ihärdigt av försvarsadvokater till de två män som i hovrätten dömts till 14 års fängelse.

Missbruk och hanteringen av drogen mefedron (tillhör gruppen syntetiska katinoner) har ökat, särskilt bland unga. Den narkotikaklassades i maj 2009 och har centralstimulerande och hallucinogena effekter, liknar både amfetamin och ecstasy.

I brottmål har den ändå mest jämförts med ecstasy, som anses farligare och har större straffvärde än amfetamin. Men då två hovrätter har kommit till skilda ståndpunkter, så gav Högsta domstolen prövningstillstånd i ett aktuellt mål.

Hovrätten för Västra Sverige har jämställt mefedron med amfetamin och satt gränsen till grovt brott vid 250 gram. Medan Svea hovrätt har satt gränsen vid 15 gram utifrån de flesta tidigare bedömningar och domar.

Målet i Högsta domstolen handlar om två män, 27 och 29 år gamla, som fick straffet kraftigt höjt från sex års fängelse i tingsrätten till 14 års fängelse av Svea hovrätt för bland annat grovt narkotikabrott och grov smuggling. De gjorde två resor hösten 2009 till Berlin och köpte minst två kilo mefedron och sålde vidare, bland annat via Internet. De dömdes även för att ha planerat importera tio kilo till.

– En dum grej, sade en av männen till Drugnews i en paus och suckade.
Han har nu suttit häktad drygt 14 månader och är handfängslad med en vakt utanför domstolssalen.

En tredje dömd man har också fått resning i HD. Han hade beställt och betalt för 100 gram mefedron via nätet för sig och några kompisar, men leveransen uteblev. Straffet för smugglingsförsöket höjdes från villkorligt till ett års fängelse i hovrätten.

Farlighetsbedömning är viktig för straffvärdet vid narkotikabrott. Men med en strid ström av nya droger – där molekyler ändras för att kringgå klassningar – tar det tid att få ny kunskap om effekter och risker. Därför hade sex sakkunniga experter kallats för att utifrån kända biverkningar, dödsfall, användares beskrivna upplevelser och internationell forskning uttala sig om mefedrons farlighet och om drogen mest liknar amfetamin eller ecstasy.

Två av riksåklagarens sakkunniga, Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning på Uppsala universitet, och Jonas Hartelius, vetenskaplig rådgivare på Svenska Carnegie Institutet, anser att även om substanserna har flera likheter, så står mefedron och ecstasy i en särklass i förhållande till amfetamin. De understryker att drogen är mycket beroendeframkallande och kan leda till ökat upprepat intag.

Övriga experter var mer svävande, tycker det är svårbedömt eller att en jämförelse med amfetamin är mer riktig.

– För ett år sedan fanns bara 7 vetenskapliga studier om mefedron, idag 47, och fler är på väg i takt med att fler hälsoskador blir kända, säger Fred Nyberg som beskrev hur drogen påverkar hjärnans belöningssystem och frisätter signalsubstanser som förstärker eufori och empatikänslor, men även utvecklar starkt beroende.

Han berättade om en ny studie med djurförsök som tyder på att mefedron och ecstasy har liknande bieffekter, såsom hallucinationer och ångest.

Försvarsadvokaterna ifrågasatte referenser och utlåtanden. De påminde om att antalet klarlagda dödsfall av mefedron ännu är få och att EU:s drogmyndighet har haft svårt att riskbedöma drogen. De hänvisade flera gånger till omstridde forskaren David Nutt (sparkades som rådgivare av brittiska regeringen och har jämfört ecstasy med hästridning) som tagit fram en egen farlighetslista. Nutt menar att mefedrons effekter tycks vara lindrigare än för amfetamin och kokain – kokainrelaterade dödsfall minskade när unga gick över till mefedron.

Försvaret tvivlade särskilt om åklagarens sakkunnige Jonas Hartelius meriter. Han har en fil kand. i matematik och vetenskapsteori, men har inte medicinsk eller farmakologisk bakgrund.
– Nej, han är ingen vetenskapsman eller expert på området, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att han försöker veta bäst, sade försvarsadvokat Claes Borgström till Drugnews.

Hartelius har varit sakkunnig i över 30 narkotikarättegångar senaste 18 månader, ofta om olika droger farlighet. Försvaret beskyller honom för ett symbiotiskt förhållande med riksåklagaren och ha fått alltför stort inflytande över rättspraxis i narkotikamål.

– Jag upplever mig som en rotehållare och försöker upprätthålla kompetensen för narkotikakontroll och FN:s narkotikakonventioner. Jag har under 35 år forskat och skrivit om narkotikafrågan och följer vetenskapliga metoder. För att ta fram information om nya preparat arbetar jag ibland underrättelsebaserat och samlar även missbrukares egna erfarenheter på olika nätforum, svarar Jonas Hartelius om kritiken.

Han har skrivit rapporter och böcker om narkotikaproblem, intervjuat missbrukare och kriminella, utbildat poliser och åklagare, tagit fram underlag för åklagarnas vägledande Rätts-PM och system för en svensk farlighetsklassning av olika droger. Ett 20-tal nya preparat utreds nu på Folkhälsoinstitutet. Hartelius efterlyser en tidigare bedömning av drogers farlighet, helst redan i underlaget till klassning av nya preparat.

HD-målet som pågått i två dagar avslutades i onsdags.
Försvarsadvokaterna hävdade i slutpläderingen att mefedrons farlighet är överdriven eller inte tillräckligt klarlagd. I vart fall inte när brotten begicks. Svårighetsgraden i gärningarna motiverar inte heller så stränga straff. Och försvaret vill att hänsyn bör tas till att deras klienter tidigare varit ostraffade.

– Jag tror på sänkt straff. Det finns helt klart en osäkerhet i bedömningen av mefedron som jag tror HD kommer att ta hänsyn till, sade advokat Claes Borgström.

Riksåklagarens representant Hedvig Trost menar tvärtom att kunskap om mefedrons farlighet fanns redan 2009 och bestrider ändring av hovrättens dom och påföljder.

De tre tilltalade männen har tysta följt förhandlingen som ibland varit mycket farmakologisk. Nu får två av dem återvända till häkte och fortsätta vänta.

HD meddelar sin dom om cirka tre veckor.

Etiketter:

Annonser