Mobilisering mot brott effektivt

STOCKHOLM Många kriminella har stoppats genom myndighetssamarbetet mot grov organiserad brottslighet, men det är svårare att komma åt ligornas brottspengar. Det framgår av en rapport som lämnats till regeringen.

Den gemensamma nationella insatsen mot organiserad kriminalitet och gäng startade för snart två år sedan och i fredags redovisades resultat av samarbete mellan flera myndigheter.

Hela 23 stora insatser har gjorts under perioden, varav några pågår. Det handlar om våldsbrott, stölder och tolv ärenden med narkotika- och dopingbrott, och ett par fall av ekobrott.

Det är ibland spektakulära fall som ofta märkts i media, som sedan lett till att 313 misstänkta personer greps och 186 av dem häktades. Av dessa har hittills 56 personer lagförts och sammanlagt dömts till 191 års fängelse. Flera av dessa är toppar i kriminella gäng eller deras underhuggare.

Beslag har gjorts av stora mängder narkotika och dopingmedel, dessutom kontanter, fordon, mobiltelefoner, datorer, vapen och ädelmetaller.

Rikspolischef Bengt Svensson är nöjd med samarbetet.
– Vi har fått till stånd en större uthållighet och slagkraft mot ligor i hela landet. Vi har blivit mer målmedvetna och brottslingar ska inte kunna känna sig säkra, sade han vid en presskonferens i samband med att rapporten överlämnades.
Han underströk att det är viktigt att förebygga att ungdomar rekryteras av gäng och får en kriminell livsstil.

Justitieminister Beatrice Ask (M) sade att hon var “imponerad“ av resultatet och att uppbyggnaden av Operativa rådet, informationsutbytet mellan myndigheterna och utbildning av 200 poliser i särskilda insatsgrupper har skett skyndsamt. Men att det finns mer att göra och att arbetet måste vara långsiktigt.

Att beslagta brottspengar och egendomar är effektivt, men det har visat sig vara svårt. Ifjol säkrades endast 3,7 miljoner kronor från kriminella i projektet. Dessutom har Skatteverket drivit in 50-100 miljoner kronor från upptäckta ekobrott och Försäkringskassan har återkrav på cirka 80 miljoner kronor från 147 personer som på felaktiga grunder fått sjukpenning eller andra sociala förmåner under tiden de begått brott.

I rapporten till regeringen understryker myndigheterna att mycket arbete återstår. Att sekretessbestämmelser måste ändras för att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter och att man måste bli bättre på att komma åt brottsvinster.

”Genom att återta de kriminellas utbyte av brott, försvagas deras förmåga att bedriva kriminell verksamhet och det skickar en viktig signal till omgivningen: Brott lönar sig inte”, står det i rapporten.

Samarbetet fortsätter nu och Brottsförebyggande rådet ska så småningom utvärdera arbetsmetodiken.

• Fotnot: I särskilda insatsen mot grov organiserad brottslighet medverkar polisen, säkerhetspolisen, tullen, Kustbevakningen, åklagarmyndigheten, ekobrottmyndigheten, Kriminalvården, Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan. Resultatredovisningen av den särskilda satsningen – 2010 (pdf-fil, 24 sidor).

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2021 så fanns det 61 utsatta områden, varav 19 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser