Enhet om förbud mot eftersupning

STOCKHOLM Att dricka alkohol strax efter trafikolyckor kommer att förbjudas. Det står klart sedan hela riksdagens socialutskott ställer sig bakom förslaget mot s.k. eftersupning.

Det skedde i samband med att socialutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ANDT-strategi. Men man vill alltså gå längre på en punkt – nämligen att kriminalisera eftersupning för förare och utskottet stödde därför en S-motion.

Det är idag möjligt för påverkade förare att uppge att man druckit alkohol efter en olycka, men innan polisen kommer till platsen. Det har kunnat leda till frikännande eller lindrigare straff.

– Det är inte rimligt att någon ska kunna klara sig undan ansvar för rattfylleri genom att hävda att man druckit alkohol i efterhand. Därför vill vi att regeringen återkommer till riksdagen med förslag som kriminaliserar detta, säger ordförande Kenneth Johansson (C) och övriga borgerliga ledamöterna i utskottet.

Johansson säger till Drugnews att frågan har diskuterats sedan 1940-talet. Man har velat lösa problemet, motioner har lagts, men har varit svårt rent juridiskt.

Det kan tolkas som en förlust av regeringen då förslaget denna gång lades av Socialdemokraterna, som skulle få stöd av rödgröna och SD. Men även alliansens ledamöter i socialutskottet vill hejda eftersupning och stöder därför S-motionen.

Betänkandet justerades i torsdag och riksdagen går till beslut den 30 mars.

Antalet fall av påstådd eftersupning ökade 30 procent från 2009 till ifjol. Förarens uppgifter är svåra att kontrollera. Men enligt Rättsmedicinalverket som utredde omkring 350 fall ifjol ljuger de allra flesta rattfyllerister som påstår att de eftersupit. Det tar dock lång tid att utreda och kräver resurser för RMV som önskat en lagskärpning.

I Norge finns sedan länge en lag mot eftersupning upp till sex timmar efter en trafikolycka eller körning där en polisutredning misstänks kan komma i fråga.

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Etiketter:

Annonser