“Gårdsalkohol ökar drickande“

STOCKHOLM Gårdsförsäljning skulle öka alkoholkonsumtionen. Det tror drygt hälften av kommunernas socialnämndsordförande i en ny enkät. Den omstridda gårdsutredningen diskuterades vid ett seminarie i riksdagen i onsdags.

Det är nykterhetsorganisationen IOGT-NTO som skickat en webbenkät till samtliga socialnämndsordföranden i landet om det omstridda förslaget. 150 av dem besvarade enkäten.

Av de som svarat tror över hälften att drickandet kommer att “öka“ eller “öka kraftigt“ om förslaget genomförs. Och varannan socialnämndsordförande ansera att kommunen inte har tilräckliga resurser att klara en sådan ökning. Tvekan är stor även från de lokalpolitiker i partier som på riksplanet stöder gårdsförsäljning, enligt undersökningen.

– Det här förslaget handlar om spritbutiker som kan öppnas var som helst. Ökar tillgängligheten så ökar också konsumtionen, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt till Accent.

Utredningen om gårdsförsäljning lämnades före jul och öppnar för att både svenska och utländska producenter att få starta försäljningsställen av vin, öl och sprit i hela landet. Inte bara på landsbygden som idén gällde ursprungligen. Detta för att undvika kritik från EU om att utländska tillverkare skulle missgynnas, enligt utredaren.

Delbetänkandet diskuterades vid ett seminarie i riksdagen i onsdags arrangerat av Alkoholpolitiskt forum och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.
Utredaren Lotty Nordling – som inte kunde delta i mötet – har gått längre än regeringens direktiv, konstaterade Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos den för frågan ansvarige ministern, Maria Larsson (KD).

Den finska modellen av lokal tillverkning och försäljning av drycker av frukter och bär anser varken utredaren eller kritiker är tillämplig i Sverige. Ritva Varamäki från Centret för hälsofrämjande i Finland berättade att intresset minskat och att antalet vingårdar idag har sjunkit till 38. Ett finskt förslag att även få sälja likörer har fått EU-kommissionen att protestera.

– Men frågan är mer debatterad i Sverige än i Finland. Hemma diskuteras mer hur vi kan minska alkoholkonsumtion och relaterat våld, sade Ritva Varamäki.

Att Sverige nu överväger gårdsförsäljning av alkohol förvånar många inom EU, enligt EU-parlamentarikern Anna Hedh (S):
– Sverige har haft hög svansföring och drivit på för en restriktivare syn på alkohol i Europa, men diskuterar att starta privata spritbutiker på hemmaplan. Det gör att många av mina kollegor skrattar och undrar lite, sade hon vid mötet.

De flesta på konferensen talade emot gårdsförsäljning och att det skulle kunna äventyra svenska detaljhandelsmonopolet om frågan hamnar i EU-domstolen. Någon varnade för att det finns en undertext i förslaget – “det handlar inte om några småbönder som vill sälja några flaskor“, utan att ändra hela alkoholpolitiken.

Alkoholläkaren Sven Andréasson pekade på ökade hälsorisker med fler försäljningsställen och att privat vinstintresse driver på försäljningen till skillnad från Systembolaget som även har ett socialt uppdrag och är bättre på ålderskontroll.

En tidigare tillverkare av fruktvin, Stefan Eldh, som länge förespråkat gårdsförsäljning, menade att det handlar om näringsfrihet.
– Mitt syfte är inte att Systembolaget skulle falla, utan att vi ska kunna arbeta vid sidan om, sade han.

LRF:s expert i utredningen har beräknat att gårdsförsäljning skulle kunna leda till 500 till 1000 nya jobb.
– Det kanske inte låter så mycket, men skulle ge spännande kringeffekter för landsbygden som backat i 150 år. Frågan är jättekomplex, men vi tror på gårdsförsäljning, sade Anders Johannesson, LRF, till Drugnews.

I regeringen är det Centern och Moderaterna som är mest positiva till gårdsförsäljning av alkohol, medan Folkpartiet och Kristdemokraterna varit tveksamma. De rödgröna partierna har i huvudsak varit emot, medan Sverigedemokraterna kan tänka sig gårdsförsäljning.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) har uttryckt farhågor om utredningens förslag och sagt att regeringen inte tänker föreslå något som kan hota folkhälsan och Systembolaget. Men hon har ändå låtit sända ut gårdsutredningen på remiss.

Fler i näringen och förespråkare än motståndare till förslaget har inbjudits att svara, men det står fritt för vem som helst att lämna in synpunkter före 15 juni då remisstiden går ut.

Etiketter:

Annonser