Fler döda med nätdroger i kroppen

STOCKHOLM TV4 uppger att över 500 personer har avlidit av droger som köps på internet senaste decenniet. Senaste två åren har dödsfallen nära fördubblats. Statistiken från Rättsmedicinalverket innefattar dock alla inkomna fall med substanserna i kroppen, även om själva dödsorsaken varit en annan.

Rättsmedicinalverket har som uppgift att analysera misstänkta dödsfall. Åren 2001 till 2010 hade verket konstaterat att 502 personer avlidit med nätdroger i kroppen. Antalet dödsfall i Sverige har legat kring ett 50-tal per år, men ökade ifjol till 70 konstaterade döda.

Men mörkertalet kan vara stort då samtliga poliser och läkare inte misstänker att dessa droger kan ligga bakom dödsfall.

– Det finns ju dels en begränsning i antalet dödsfall som blir polisanmälda. Sedan finns det ett antal dödsfall där polisen har fått en anmälan, men där de ändå inte begär en rättsmedicinsk undersökning. Sedan kan det också vara så att rättsläkaren som gör undersökningen inte misstänker att det är en förgiftning och alltså inte undersöker nätdroger, säger rättsläkaren Henrik Druid på RMV till TV4/Nyheterna.

RMV understryker dock i ett förtydligande till ActNow att i statistiken ingår alla med sådana substanser i kroppen, även om dessa inte säkert orsakat dödsfallet.

“Krypton“ är en av de s.k. nätdroger som i fjol ledde till minst nio svenskars död, enligt rättsläkare. Läkemedelsverket har begärt att regeringen skyndsamt ska narkotikaklassa substansen o-desmetyltramadol som finns i drogen.
Trots snabbehandling dröjer det dock ytterligare eftersom EU måste godkänna klassificeringen. Regeringen väntas inom kort kunna fatta definitivt beslut, uppger en källa för Drugnews.

Från 1 april träder en skärpt narkotikalag i kraft i Sverige, som antagits av riksdagen. Den ger tull och polis möjlighet att omhänderta och efter åklagarbeslut förstöra även ännu inte klassade droger. Myndigheter ska även kunna köpa in och analysera misstänkta preparat.

Detta för att snabbare stoppa nya farliga substanser. Men även äldre droger som klassats, men efter en molekyländring åter kunna saluföras lagligt på internetsidor som nya preparat. Det är det tänkt att den nya nätdrogslagen ska förhindra.

• Fotnot: Enligt Rättsmedicinalverkets statistik avled 502 personer mellan 2001-2010 av nätdroger (49 konstaterade dödsfall år 2001, därefter 52, 51, 40, 45, 38, 53, 58, 46 och ifjol 70 dödsfall). RMV har nio olika avdelningar på sex platser i landet.

Etiketter:

Annonser