FN: designade droger ökar

WIEN Designade droger är ett växande problem, varnar FN-organet INCB i en årsrapport om narkotikasituationen i världen. Hur korruption undergräver narkotikakontroll och brist på legala mediciner för fattiga lyfts även fram.

Nya designade droger – klassade rusgivande preparat som efter att bytt ut molekyl blir legala – ökar. I Europa har 16 nya substanser hittats och i Japan hela 51 senaste åren.

Flera av dem är syntetiska cannabinoider, som i rökdrogen Spice, andra kan vara centralstimulerande preparat (som mefedron som nu förbjudits i flera EU-länder) eller syntetiska opiater.

– Med tanke på hälsorisker vid missbruk av designade droger, så uppmanar vi regeringarna att ta fram nationella kontrollåtgärder för att hindra tillverkning, smuggling och användning av dessa substanser, säger Hamid Ghodse, styrelseordförande för International Narcotics Control Board i Wien, i en kommentar.
Han varnar för att man annars kommer att tappa kontrollen om designdroger, som ofta säljs anonymt via Internet. Sverige har antagit en ny lag mot nätdroger som från 1 april tillåter tull och polis att omhänderta substanser som ännu inte narkotikaklassats.

I INCB:s årsrapport pekas även på hur ligor genom korruption, exempelvis av poliser och andra i rättsväsendet, försvårar bekämpande av narkotikahandel och smuggling i flera länder. Afghanistan och Mexiko nämns som exempel.

Cannabis (hasch, marijuana) är fortfarande största illegala drog globalt. Afghanistan är på väg ha största producent, men cannabis odlas i hela världen. Opium minskade ifjol i Afghanistan, och priset på heroin har gått upp. I Gyllene Triangeln i Sydostasien har opiumodling åter börjat öka. Amfetaminvarianter är ett stort problem i Asien, Sydasien har blivit en viktig region med prekursorer (kemikalier) för tillverkning av metamfetamin.

Största producentland av kokain är ännu Colombia, men det minskar efter flera års insatser mot kokaodling och smuggling. Colombia uppmuntras nu av INCB genom att tas bort från listan över länder som hålls under särskilt sträng tillsyn.
Istället ökar kokaodlingar i grannländerna Bolivia och särskilt i Peru där odlingarna nu blivit störst. De länderna uppmanas därför av INCB att öka sina ansträngningar mot kokaodling och kokain.

Rapporten redovisar vilka insatser som görs mot illegal narkotikahandel runt världen. Västeuropa utpekas som störst global marknad för heroin – över hälften som når regionen går till Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien. (Svenska tullens heroinbeslag har länge minskat, men vände ifjol uppåt).

Kokaintrafiken till Europa har ökat sedan efterfrågan minskat i Nordamerika. Smuggling går bland annat via Västafrika, också kokainlaboratorier i Europa har upptäckts.

INCB uppmärksammar också i ett särskilt avsnitt att lagliga läkemedel är ojämlikt fördelad. Mer än 80 procent av jordens befolkning har otillräcklig eller ingen tillgång till smärtstillande och lugnande mediciner, miljontals människor lider därför i onödan av värk.
Samtidigt konsumeras 90 procent av medicinerna av en tiondel av jordens invånare i Nordamerika, Europa och Australien. Där ökar tvärtom problemen med läkemedelsberoende, enligt rapporten.

Ifjolårets rapport varnade FN-organet för att missbruk av receptbelagd laglig klassad medicin omfattar fler människor, än av de som använder heroin, kokain och ecstasy.

Etiketter:

Annonser