Koppling tobak, alkohol och hasch

MALMÖ Det finns starka samband mellan tobaksrökning, alkohol och cannabis bland ungdomar. Det visar en enkät bland drygt 600 gymnasieelever i Skåne.

Hela 64 procent av de elever som röker tobak regelbundet hade testat cannabis (hasch/marijuana), medan bara fyra procent av ickerökarna. Av elever som regelbundet dricker sig fulla hade 51 procent prövat cannabis, medan bara en procent av de som aldrig dricker sig berusade.

Undersökningen gjordes i december bland elever på fyra gymnasieskolor i Kristianstad och två skolor i Malmö, över 600 elever i årskurserna 1-3 deltog. Enkäten gjordes på uppdrag av Folkhälsoinstitutet.

– Det här visar den stora betydelsen av ett helhetsperspektiv i det förebyggande arbetet när det gäller alkohol, rökning och droger bland unga. Bruket leder inte bara till en sämre hälsa och livskvalitet för unga, utan också till samhälleliga och sociala konsekvenser, säger Sarah Wamala, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet.

Ny forskning visar att cannabis kan ge allvarligare och mer bestående skador än tidigare känt. Dessutom tar unga mer skada än äldre, tonåringar som röker drogen riskerar att deras hjärnor inte utvecklas som till en vuxen persons hjärna.

Men den kunskapen var liten bland de elever som deltog i enkäten. Det visar sig också att unga som prövat cannabis någon gång är mer benägna att testa fler gånger.

– Det gäller att stärka ungas naturligt negativa inställning till droger och att de inte ska testa cannabis överhuvudtaget. Har man tagit första steget är risken stor att ta nästa, kanske för att man upplevt positiv påverkan, vilket kan leda till regelbunden användning och beroende, säger Lisen Sylwan, informationssamordnare för drog- och spelprevention på FHI, till Drugnews.

Hon menar att studien visar att tobaks- och alkoholförebyggande insatser kan förebygga narkotikaproblem bland ungdomar.

Enkäten är en del av en insats mot cannabis bland ungdomar i tio skånska kommuner hösten 2010 i pilotprojektet “Testa dina gränser”. Ett samarbete mellan kommunerna, länsstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och CAN:s projekt Drugsmart.

Avsikten är att starta liknande projekt andra regioner, bland annat Göteborg, om statliga pengar skjuts till. Det krävs även lokalt engagemang, samarbete mellan kommuner och skolor, och närhet till behandling för unga med cannabisproblem.

Etiketter:

Annonser