Krångligt krögarprov ses över

ÖSTERSUND Folkhälsoinstitutet ska se över det nya kunskapsprovet som krögare måste göra för att få alkoholtillstånd. Flera som misslyckats med provet anser det är för svårt.

Flera av frågorna anses vara krångligt formulerade, exempelvis benämns Systembolaget för detaljhandelsmonopolet i provet.

Vid tillståndsenheten i Örebro klarade ingen av de fem personer som hittills gjort testet på första försöket. Man får försöka tre gånger, därefter krävs en förnyad ansökan om serveringstillstånd.

Folkhälsoinstitutet som tagit fram kunskapsprov och föreskrifter har senare tid tagit emot flera synpunkter på utformningen av provet. Nu ska det utvärderas efter bara en dryg månad.

– Vi kommer att stämma av och se över frågorna och finns det språkliga justeringar att göra, trots att frågorna är språkgranskade, så ska det göras, säger Matz Larsson, chef på FHI:s avdelning för tillsyn, i en kommentar.

Han tillägger att tidigare föregicks kunskapsproven av en utbildning om alkohollagen, nu har sökande möjlighet att göra provet direkt, vilket kan påverka resultatet.

En kunskapsplan ska nu tas fram där det tydligt ska anges vilka kunskaper som behövs för att klara proven. För att få godkänt ska sökande ha minst 75 procent rätt på frågorna.

Från årsskiftet har reglerna förenklats för restauranger att få alkoholtillstånd, men samtidigt ska tillsyn av ställen och kunskap om serveringsregler skärpas.

Etiketter:

Annonser