Lagmiss tillåter spanska cannabisklubbar

MADRID Sedan cannabisförespråkare hittat en lucka, som inte är reglerad i spansk narkotikalagstiftning, öppnas nu medlemsklubbar på löpande band i Spanien. Lagen möjliggör för personer att konsumera cannabis i slutna, privata sällskap.

Ett 40-tal privata cannabisklubbar har hittills öppnats i landet sedan kampanjarbetare, som förespråkar cannabis, hittat regler om att det är förbjudet att använda cannabis i öppna sällskap. Men lagen lämnar en lucka öppen eftersom den inte säger det är förbjudet använda drogen i privata slutna medlemsklubbar.

Paracuellos de Jarama Club strax utanför Madrid, som har varit öppen cirka två månader, har sin lokal i en tidigare restaurang. Klubben har 125 medlemmar och medlemskapet kostar motsvarande cirka 1 100 kronor per år. Klubben följer samma regler som vilka andra exklusiva klubbar som helst tillämpar.– Vi har en skylt vid ytterdörren där vi meddelar att endast medlemmar är välkomna. Vi har en kommitté som röstar om nya medlemmars ansökningar. Innan de beviljas medlemskap intervjuas de och vi beviljar bara människor medlemskap som har “rätt profil“ och är ansvarsfulla medborgare, säger klubbens talesperson Alicia Méndez till brittiska Guardian.

– Detta är inte Amsterdam, det är ingen Coffee Shop. Detta är vårt sällskaps klubblokal och det är en privat plats, inte öppen för vem som helst, fortsätter hon.

Även om spansk lag inte ännu lyckas förhindra privata cannabisklubbar kan myndigheterna i alla fall stoppa tillförseln av narkotikan till klubbarna. Medlemmarna riskerar åka fast, eftersom innehav är olagligt och klubbarnas egna förråd av cannabis måste också fyllas på och de som levererar drogerna begår lagbrott.

• Vid årsskiftet skärptes tobakslagen och rökförbud gäller nu i serveringar och många offentliga lokaler. Men röka cannabis i slutna sällskap omfattas inte där.

Etiketter:

Annonser