Kunskapsbrist hos unga om tobak

ÖSTERSUND Svenska tonåringar har kunskapsluckor om tobak, exempelvis om hur starkt ett nikotinberoende är och hur många som dör av sin rökning. Det visar en studie bland 7 700 ungdomar som gjorts på uppdrag av Folkhälsoinstitutet.

Tonåringar känner till mer än tidigare om hälsokonsekvenser av rökning, men det finns uppenbara luckor. Över hälften vet inte heller att rökning kan ge magsår och att passiv rökning kan orsaka allergi.

– Om det här visar faktiska kunskapsbrister bland ungdomar så är det bekymmersamt. Men det kan också vara så att ungdomar inte tar till sig all kunskap utan förminskar riskerna med rökning, säger utredaren Cecilia Birgersson på Folkhälsoinstitutet, i en kommentar.

Undersökningar om tonåringar och tobak har gjorts vid 1987, 1994, 2003 och nu senast 2009. Deltagarna har varit i åldrarna 13, 15 och 17. Nästan alla känner till att gravida kvinnors rökning kan vara skadlig för fostret och att det är en större hälsorisk att börja röka i unga år.

Flickor har överlag större kunskap än pojkar om rökning och dess hälsorisker. Det framkommer även att över hälften av de tillfrågade vill ha mer undervisning i skolan om tobak. FHI håller nu på att ta fram ett nytt skolmaterial om alkohol, narkotika, doping och tobak, kallat “Berusning på schemat“.

Trots insatser mot tobak så börjar många tonåringar röka. Bland grundskolans niondeklassare så röker 28 procent av flickorna och 21 procent av pojkarna, i andra årskursen på gymnasiet röker 43 procent av flickorna och 36 procent av pojkarna, enligt CAN:s enkät.

• Fotnot: Nya FHI-rapporten “Tonåringar om tobak. Vanor, kunskaper och attityder“ (pdf-fil, 99 sidor).

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser