Fortsatt nolltolerans mot narkotika

STOCKHOLM Borgerliga regeringen tänker hålla fast vid strategin om nolltolerans mot narkotika och avser satsa lika mycket som tidigare i förebyggande satser mot alkohol, tobak, doping och narkotika. Det framgår i en debattartikel av bland andra ansvarig minister Maria Larsson.

I artikeln i Helsingborgs Dagblad påpekas att den restriktiva hållningen mot droger ifrågasätts internationellt, men att det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen med bred samverkan.

På socialdepartementet pågår arbete med att ta fram en nationell ANDT-strategi för kommande fem år och att den ska presenteras före jul. Årliga åtgärdsprogram ska tas fram dessutom för att visa alliansregeringens prioriteringar. Förra mandatperioden satsades över en miljard kronor i förebyggande insatser (cirka 257 miljoner per år).

“Vår ambition är att göra motsvarande denna mandatperiod. Vi har all anledning att hålla fast vid våra tuffa målsättningar om minskad alkohol- och tobakskonsumtion och ett samhälle fritt från narkotika och dopingmedel“, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), Kenneth Johansson, ordförande i socialutskottet (C), och gruppledarna i socialutskottet Mats Gerdau (M), Barbro Westerholm (FP), Anders Andersson (KD).

De vill även att tull och polis ska få skarpare verktyg att bekämpa nätdroger genom att få beslagta misstänkta farliga preparat som ännu inte narkotikaklassas. Ett förslag som finns med i en proposition som riksdagen inom kort ska ta ställning till.

Etiketter:

Annonser