“Glöm ej alkoholens roll i hiv-spridning“

BRYSSEL EU uppmanar i samband med Världsaidsdagen till ökad hiv-testning och mer resurser för tidig upptäckt. Men alkoholens roll fortsätter att försummas, trots kända samband med smittspridningen, anser unga nätverket Active.

Alkoholens del i den globala hiv-epidemin har uppmärksammats av experter såväl i Sydafrika som vid WHO:s alkoholkonferens i Stockholm ifjol.

Alkoholpåverkade har ökade risker för att även injicera narkotika och sexuellt riskbeteende (båda kända smittvägar för hiv). Men alkohol gör även att kroppens immunsystem försvagas och sjukdomen snabbare utvecklas.

För många kvinnor som hiv-smittas finns ofta alkohol-samband, antingen att de själva druckit eller att männen som smittade dem gjort det. I Östeuropa där alkoholkonsumtion är hög drabbas särskilt unga människor av hiv-spridning.

– Insatser för att förbättra tidig upptäckt är inte tillräckligt. För att skydda ungdomar behövs förebyggande hiv-program som även uppmärksammar alkoholkonsumtion. Både hälsa- och utvecklingsstrategier måste ta itu med den roll som alkoholen spelar i aids-epidemin, säger Andrea Lavesson, ordförande i europeiska ungdomsnätverket Active – nykterhet, vänskap och fred, i en kommentar.

I samband med Världsaidsdagen – som för 22:a året i rad hedrar offren för epidemin och uppmärksamma problemen – uppmanar EU:s drogmyndighet ECNN i nya riktlinjer att sprutnarkomaner mer testas för hiv, hepatit, turberkolos och andra infektioner. Både för att påbörja tidigare behandlingar av dem och minska smittspridning till bredare folkgrupper. Centret anser att i flera länder i Europa testas alltför få i riskgruppen.

Insatser som substitutionsbehandling, sprutbytesprogram och andra uppsökande “omfattande paket“ för injektionsnarkomaner nämns av ECNN som evidensbaserade åtgärder för att förebygga smittspridning.

Drogmyndigheten beräknar att 30-50 procent av hiv-positiva sprutnarkomaner i Europa är omedvetna om att de är smittade. I snitt hälften är även smittade av hepatit.

• Drygt 33 miljoner kända fall av hiv-smittade personer lever idag i världen, cirka 60 miljoner har avlidit i aids. Ifjol blev 2,6 miljoner nya hiv-fall kända (minskning jämfört med året före) och 1,8 miljoner avled i aidsrelaterade dödsfall. Fler smittade – cirka 5,2 miljoner – får bromsmediciner, men 10 miljoner ytterligare behöver det.

Vanligaste smittvägar är heterosexuellt smittade, homosexuellt smittade, intravenöst drogmissbruk. Spridning från smittad mor till barn är mindre vanligt.

• Fotnot: Länkar till Active , Worlds Aids Day 2010, WHO programme on HIV/AIDS, World Aids Campaign, Noaks Ark.

Etiketter:

Annonser