Barn till högutbildade röker mer cannabis

MALMÖ Gymnasieelever med högutbildade föräldrar röker mer cannabis än barn till lågutbildade. Det visar en enkät bland 630 elever på sex skolor i Kristianstad och i Malmö.

Undersökningen gjordes i höstas bland gymnasieelever i åldrarna 16 till 18 år på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. En fjärdedel av elever till högutbildade föräldrar hade någon gång provat cannabis (hasch/marijuana) och sju procent rökte ibland eller regelbundet. Medan en av fem hade provat och tre procent rökt ibland eller ofta av eleverna med lågutbildade föräldrar.

I andra enkäter är ofta barn till högutbildade underrepresenterade vad gäller rökning och alkohol, men för cannabis verkar det alltså vara tvärtom.
– Unga med högutbildade föräldrar tycks ha en mer tillåtande attityd till cannabis. Varför det är så vet vi inte, men man spekulera i att de kanske vill ge sina barn mer frihet. Jag har hört om liknande trender i universitetsstäder, säger Lisen Sylvan, informationssamordnare på drog- och spelprevention på Folkhälsoinstitutet, till Drugnews.

Enkäten bland de skånska eleverna visar även på över lag dåliga i kunskap om drogen. Nära hälften visste inte att den som använder cannabis ofta riskerar skador som drabbar kognitiva färdigheter – hitta ord, förklara, förstå och minnas instruktioner. En tredjedel ansåg inte att man är en narkoman om man använder drogen.

Studien ingår i en stor satsning i tio kommuner i Skåne för att bekämpa cannabis bland ungdomar. Andelen som provat droger är nästan högst i landet, tillgängligheten är stor på – mycket av införseln sker via området och hemodling cannabis förekommer. Ungdomsmottagningen Maria Malmö har fler hjälpsökande med cannabis som problem.

– De flesta unga, åtta av tio, vet ändå att cannabis är olagligt och tycker inte det är okej. Vi vill förstärka negativa attityder och öka kunskaper om narkotikans risker. De som redan fastnat i beroende måste få annan hjälp, säger Jenny Neikell, länssamordnare för ANT-prevention i Skåne, till Drugnews.

Projektet “Testa dina gränser“ pågår under hösten med information till elever (bland annat via social medier och Drugsmart) och föräldrar. Vid årsskiftet ska en utvärdering göras som kan leda till att cannabisprojektet fortsätter i fler kommuner och län.

• Fotnot: De skånska kommuner som ingår i “Testa dina gränser“ i höst är Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Malmö, Osby, Skurup, Staffanstorp och Örkelljunga – i samarbete med CAN och Folkhälsoinstitutet. Omkring 24 000 gymnasieelever omfattas. Länk till FHI:s attitydstudie (pdf-fil, 4 sidor).

Etiketter:

Annonser