Mycket dricks i anslutning till jobbet

STOCKHOLM Mycket riskbruk av alkohol är kopplat till arbetet, exempelvis afterwork och jobbpubar. Regeringens utredare vill att företagshälsovården tar ett större ansvar för att tidigare upptäcka personer som dricker för mycket.

En studie visade att 40 procent av norrmännens konsumtion sker i anslutning till jobbet. Utredaren Gerhard Larsson som ser över missbruksvården tror att det är på väg mot samma nivåer i Sverige och att s.k. afterwork bitit sig fast i svenska dryckeskulturen.

Han vill därför att primärvård och företagshälsovård får större ansvar att upptäcka riskgrupper.

– I dag har det stora flertalet inte det uppdraget, den vanan eller utbildningen för det. Dessutom är det ju rätt viktigt att man på arbetsplatser utformar en drogpolicy och att man diskuterar inom arbetslaget vad som är rimligt och att man har ett gemensamt förhållningssätt, utan att för den sakens skull skapa ett förmyndarsamhälle, säger Gerhard Larsson till SVT Rapport.

Försök har visat att när läkare frågar om alkohol, så reflekterar patienter över sitt drickande och många riskbrukare minskar sin konsumtion.

Gerhard Larsson hoppas att förslagen ska bidra till att tidigare upptäcka riskabelt drickande, minska alkoholkonsumtion och ändra attityderna om alkohol på arbetsplatser och i samhället. Missbruksutredningen har beräknat att närmare en miljon svenskar riskbrukar alkohol, varav 320 000 är beroende.

Han ska lämna utredningen i april nästa år, men har gjort flera utspel och lämnat delrapporter om hur missbruksvården kan förbättras.

På torsdag medverkar han på Sveriges kommuners och landstings konferens om beroendevård och insatser mot en negativ missbruksutveckling. Gerhard Larsson har beskrivit det dolda alkohol- och drogmissbruket som en tickande bomb“ och som kostar samhället omkring 150 miljarder kronor årligen.

• Fotnot: Dricker du för mycket? Läs om varningssignaler om alkohol på Vårdguidens hemsida.

Etiketter:

Annonser