700 000 svenskar dricker riskabelt

ÖSTERSUND Denna vecka uppmärksammas s.k. riskbruk av alkohol av primärvården tillsammans med Folkhälsoinstitutet. Omkring 700 000 svenskar dricker så riskabelt att det kan leda till sociala och medicinska konsekvenser. En fråga från vårdpersonal kan bli en ögonöppnare.

Den 8-12 november samordnas aktiviteter mellan Riskbruksprojektet och landstingens primärvård för att öka kunskap och uppmärksamhet om alkoholens risker för hälsan. Exempelvis med föreläsningar, informationsmaterial och självtester. Rådgivande samtal i samband med vårdbesök har visat sig leda till att många personer funderar och minskar sitt drickande.

Omkring 700 000 svenskar har ett riskabelt alkoholintag, särskilt utbrett är det i åldersgruppen 16-29 år. Men enligt ny statistik så har ändå andelen unga män i den gruppen med riskfylld alkoholkonsumtion minskat något – från 37 procent år 2004 till 31 procent i år.

– Den som riskbrukar alkohol behöver inte ha problem med alkohol här och nu, men kan få det i framtiden om konsumtionen fortsätter på samma nivå. Det positiva är att så länge som det handlar om ett riskbruk, och inte ett missbruk, så finns stora möjligheter att göra något åt problemet, säger projektledare Ylva Lyander i en kommentar.

• Gränsen för riskabel alkoholkonsumtion är mycket individuell, men det finns riktvärden. För män – mer än 14 standardglas alkohol per vecka eller 5 glas eller mer vid samma tillfälle. För kvinnor: mer än 9 standardglas per vecka eller 4 glas eller mer vid samma tillfälle. Ett standardglas är 33 centliter starköl, 12-15 centliter vin eller 4 centliter starksprit.

Etiketter:

Annonser